Onderzoekslab

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen

Toepassing. De student(e) is in staat om:

(1) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel vanuit een bepaald
onderzoeksparadigma een onderzoeks- en analyseplan te ontwikkelen;
en/of:
(2) gegeven het eigen onderzoeksvoorstel de belangrijkste
onderzoeksvariabelen te operationaliseren, te meten en te verzamelen;
en/of:
(3) gegeven het eigen onderzoeksvoorstelen/of verzamelde (secundaire)
data te analyseren en hierover te rapporteren.

Inhoud vak

Het onderzoekslab biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en
vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden die zij nodig zullen
hebben voor de uitvoering van hun afstudeeronderzoek verder te
ontwikkelen. Direct vanaf het begin van het vak volgen studenten een
kwantitatief of een kwalitatief georiënteerd lab die beide in de opzet
van het programma vergelijkbaar zijn. Er zijn afwisselend hoorcolleges,
practica en werkgroepen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges en/of practica (aanwezigheid verplicht).

Toetsvorm

Theorieopdrachten, deeltoetsen, practicum- en/of werkgroepopdrachten.

Vereiste voorkennis

Deelname aan thesisopzet en na behalen van 12 studiepunten uit periode 1
en 2.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie

Algemene informatie

Vakcode S_OL
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.A. Nagel
Examinator dr. F.A. Nagel
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.