Project 2: Ga de communicatie uitdaging aan

2019-2020

Doel vak

1. Studenten leren om kennis en theorieën toe te passen over:
a. Reputaties, belanghebbenden en de rol van communicatie in de algemene
strategieën van personen of organisaties die te maken hebben met een
publiek;
b. Het evalueren van een bestaande communicatiestrategie en het
verbeteren van de effectiviteit ervan;
c. Het ontwikkelen van een vragenlijst die tegelijkertijd theoretisch
verantwoord en relevant is, binnen de context van de oefening.
2. Studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied van:
a. Het formuleren van een onderzoeksvraag gericht op het beeld van het
publiek van een publieke persoon of organisatie;
b. Het formuleren van een vragenlijst door 1) het vinden van bestaande
schalen die de formulering van een onderzoeksvraag kunnen ondersteunen,
2) het aanpassen van deze schalen aan de context van het gekozen
onderwerp;
c. Het analyseren van kwantitatieve gegevens en het formuleren van
suggesties voor het verbeteren van beeld van het publiek van een
bestaande communicatiestrategie.

Inhoud vak

In dit project leren studenten een deel van de kennis die ze tijdens hun
opleiding hebben opgedaan, toe te passen door het beeld dat het publiek
heeft van een organisatie te analyseren. In teamverband en onder
begeleiding van een docent zullen de studenten hun analyse uitvoeren met
behulp van de instrumenten die ze in hun cursussen hebben geleerd, zoals
stakeholder- en SWOT-analyses. Als tweede stap analyseren ze de
bestaande communicatiestrategie van de organisatie, met de nadruk op
zowel oude als nieuwe media. Daarna maken de teams een vragenlijst
waarmee ze het beeld dat het publiek heeft van de gekozen organisatie
meten. De teams moeten daarbij zelf kiezen welke variabelen dat beeld
kunnen beïnvloeden. Wekelijks worden de teams door de docent begeleid in
de verschillende fasen van het onderzoek: van de formulering van een
onderzoeksvraag, naar de keuze van de schalen, de analyse van de
gegevens en de presentatie van de resultaten. Op basis van hun tijdens
het semester opgebouwde kennis, formuleren de studenten suggesties en
aanbevelingen om de reputatie van het gekozen organisatie te verbeteren.
Door middel van het eindrapport leren teams de resultaten beknopt te
presenteren en verbeteringen voor te stellen.

Onderwijsvorm

werkgroepen en team bijeenkomsten (privatissimum)

Toetsvorm

Groepspresentatie en schriftelijk verslag

Doelgroep

bachelor Communicatiewetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_P2GCU
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Ranzini
Examinator dr. G. Ranzini
Docenten drs. M.C. van der Bom
L.K.M. Berkelmans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep