Premaster Werkgroep academisch schrijven BCO

2019-2020

Doel vak

Goed inzicht hebben in "hoe een academische, empirische thesis
geschreven moet worden" en met name de introductie van een academische,
empirische thesis.
Kennis hebben van de ‘publication manual’ van de ‘American Psychological
Association’.
Na afloop van deze cursus zijn studenten in staat om:
- Een introductie te schrijven die qua opmaak en opbouw gelijkend is aan
die van een wetenschappelijk artikel en vergelijkbaar is met de
introductie van een MA thesis BCO.
- Goede alinea’s te formuleren
- Te schrijven volgens de richtlijnen van de ‘publication manual’ van de
‘American Psychological Association’.

Inhoud vak

In het P3 vak PM BCO Academisch schrijven wordt uitgelegd hoe een
academische (empirische) thesis geschreven moet worden. In groepsverband
wordt gewerkt aan een introductie van een wetenschappelijke thesis,
vergelijkbaar met die van een masterthesis. Specifiek wordt ingegaan op
conceptuele modellen, de opbouw en het format van een introductie en
theoretisch kader, de opbouw en het format van alinea’s,
argumentatiestructuur en het stellen van hypothesen.
Dit alles volgens de 'Publication Manual of the American Psychological
Association' (Sixth Edition).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges/ tutorial colleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Tijdens het vak schrijven studenten groepsgewijs een introductie van een
die qua opmaak en opbouw gelijkend is aan die van een wetenschappelijk
artikel en vergelijkbaar is met de introductie van een MA thesis BCO.
Deze introductie wordt aan het einde van het vak beoordeeld.

Mogelijk wordt de lesstof van dit vak ook op individueel niveau getoetst
(digitaal).

Literatuur

American Psychological Association publication manual (Sixth Edition).
Basisliteratuur wordt aangeboden. Deze bestaat uit theorie/review
artikelen en zowel kwalitatieve als kwantitatieve empirische artikelen
en is te vinden op CANVAS.
Studenten volgen webcursus C om te leren hoe literatuur moet worden
gezocht en gebruiken die tijdens dit vak.
Gedurende het gehele traject wordt een zelfstandig en actief gebruik
verondersteld van de literatuur die in de premastervakken is behandeld.

Doelgroep

Premasterstudenten BCO

Algemene informatie

Vakcode S_PMASBCO
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E.P. Sleebos
Examinator dr. E.P. Sleebos
Docenten dr. E.P. Sleebos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep