Premaster Beschrijvende en inferentiële statistiek

2019-2020

Doel vak

Zie onder "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek".

Inhoud vak

Deze cursus is de premaster-variant van de bachelorcursus "Beschrijvende
en Inferentiële Statistiek". Zie aldaar voor de cursusomschrijving.

Onderwijsvorm

Zie onder "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek".

Toetsvorm

Zie onder "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek".

Literatuur

Zie onder "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek".

Doelgroep

Premasterstudenten FSW

Overige informatie

De premastercursussen vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Algemene informatie

Vakcode S_PMBIS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. J.C. Muis
dr. A. de Wit MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum