Premaster BCO kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

De voornaamste leerdoel is dat de studenten een klein kwalitatief
onderzoek verrichten (zelf een interview uitvoeren, interviews
analyseren uit een bestaande dataset met het software programma
Atlas-ti, observeren, kennis vergaren over case-studiemethode).
Daarnaast leren de studenten hierover te rapporteren gelijkend aan die
van een wetenschappelijk, empirisch kwalitatief artikel.

Inhoud vak

Tijdens het vak PM Onderzoek BCO kwalitatief leren de studenten een
kwalitatief onderzoek uit te voeren en daarover te schrijven in de vorm
van een (wetenschappelijk) paper. De studenten zullen de volgende
onderdelen leren:
- formuleren van probleemstelling;
- schrijven van een theoretisch kader,
- schrijven van methode sectie,
- analyseren van onderzoeksmateriaal,
- rapporteren van onderzoeksresultaten
- schrijven van conclusie, discussie, reflectie en suggesties voor
vervolgonderzoek.
Voor dit vak zal onderzoeksmateriaal (transcripten van interviews)
worden aangeleverd, waarmee de studenten kwalitatief onderzoek gaan
uitvoeren. Het onderzoeksmateriaal gaat over het strategische belang van
informeel klantcontact binnen de consultancy wereld.
Naast het analyseren van transcripten wordt gevraagd om de studenten om
een keer een observatie te doen over diezelfde onderwerp.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Paper

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt in Canvas

Algemene informatie

Vakcode S_PMKLO
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. Y.T.A. Taminiau
Examinator dr. Y.T.A. Taminiau
Docenten dr. Y.T.A. Taminiau

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep