Premaster Moderne samenlevingen

2019-2020

Doel vak

Zie onder "Sociologische Theorie 1: Moderne Samenlevingen"

Inhoud vak

Deze cursus is de premastervariant van de bachelorcursus "Sociologische
Theorie 1: Moderne Samenlevingen". Zie aldaar voor de
cursusomschrijving.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroep

Toetsvorm

Opdrachten; deeltentamen

Literatuur

van Hoof, J., & van Ruysseveldt, J. (2008). Sociologie en de moderne
samenleving: Maatschappelijke veranderingen van de industriële
omwenteling tot in de 21ste eeuw. Den Haag: Boom. Alle drukken; de
uitgave van 2008 is de zevende ongewijzigde oplage van het in 1996
verschenen boek. € 63,50. ISBN 978-90-5352-289-9. Deel 1: hoofdstuk 1-8
(p. 17 t/m 184). Deel 2: hoofdstuk 9-17 (p. 187 t/m 415).
Elliott, A., & Lemert, C. (2014). Introduction to contemporary social
theory. Taylor & Francis. 480 pagina's, ebook ISBN 9781136237379 €38,
paperback ISBN 9780415525732 € 47. Uit dit boek worden de hoofdstukken 1
t/m 6 behandeld; een electronische kopie is beschikbaar.

Doelgroep

Premaster studenten sociologie

Overige informatie

Let op: De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats.

Algemene informatie

Vakcode S_PMMS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Examinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Docenten prof. dr. T.G. van Tilburg
L. Sipma MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum