PM Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek

2019-2020

Doel vak

Zie onder "Methodologie van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek"

Inhoud vak

Deze cursus is de premastervariant van de bachelorcursus "Methodologie
van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek". Zie aldaar voor de
cursusomschrijving.

Onderwijsvorm

Zie onder "Methodologie van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek"

Toetsvorm

Zie onder "Methodologie van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek"

Literatuur

Zie onder "Methodologie van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek"

Doelgroep

Premasterstudenten FSW

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
FSW. De premastercursussen vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Algemene informatie

Vakcode S_PMMSWO
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. J.C. Muis
dr. S. Akachar

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Lezing