Premaster methoden en technieken van kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

Zie onder "Methoden en Technieken van Kwalitatief Onderzoek"

Inhoud vak

Deze cursus is de premastervariant van de eerstejaars bachelorcursus
Methoden en Technieken van Kwalitatief Onderzoek. Zie aldaar voor de
cursusomschrijving.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstudie en werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen en opdrachten

Doelgroep

Studenten in de Premaster Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
Sociologie. De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Aanbevolen voorkennis

Actieve deelname en afronding van de alle voorgaande premastercursussen.

Algemene informatie

Vakcode S_PMMTKOZ
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. P.G.S.M. Smets
Examinator dr. P.G.S.M. Smets
Docenten dr. P.G.S.M. Smets
dr. L.S. Nencel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum