Premaster Onderzoekspracticum Communicatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus heeft de student
• Kennis van methoden, technieken, en statistiek, die nodig is voor het
uitvoeren van communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek
• Onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van empirisch
onderzoek, zoals:
o Het vertalen van een communicatiewetenschappelijk vraagstuk naar een
onderzoeksopzet (oa door het opstellen en onderbouwen van hypothesen)
o Het verwerken van data in zinvolle en bruikbare gegevens
o Het toetsen van hypothesen op basis van data
o Het rapporteren van resultaten

Inhoud vak

Het onderzoekspracticum dient om studenten kennis te laten maken met de
verschillende onderdelen van de empirische cyclus. De nadruk zal daarbij
komen te liggen op het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek.
Studenten zullen kennis opdoen van methoden, technieken, en statistiek
middels hoorcolleges, werkcolleges, en practica en deze kennis in kleine
groepen
toepassen op communicatiewetenschappelijke vraagstukken en data die
tijdens de cursus zullen worden verzameld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (2 uur per week) en practica (2 uur per week)

Toetsvorm

Een gezamenlijk onderzoeksverslag (60% van het eindcijfer) en twee
individuele deeltoetsen (40% van het eindcijfer). Het gemiddelde van de
deeltoetsen moet minimaal voldoende zijn en ook het cijfer van het
verslag moet minimaal voldoende zijn om te kunnen slagen.

Literatuur

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5th
edition). London, England: Sage.
Combinatie van door de begeleider aangedragen artikelen en zelf
verzamelde artikelen.

Doelgroep

Premaster studenten Communicatiewetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_PMOPCW
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator A.J.D. Bij de Vaate
Examinator drs. M.C. van der Bom
Docenten dr. F.A. Nagel
drs. M.C. van der Bom
E.F. Droog MSc
A.J.D. Bij de Vaate

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum