PM Sociologisch onderzoek

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) kwantitatief empirisch onderzoek m.b.t. vraagstukken van
maatschappelijke, economische of politieke participatie.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) secundaire data te ontsluiten en prepareren voor analyse;
(3) deze date analyseren in SPSS m.b.v.
syntax en vervolgens de resultaten terug te koppelen naar de
onderzoeksvragen;
(4) de stappen van het onderzoek te rapporteren in een
onderzoeksverslag.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(5) zorgvuldigheid in de omgang met onderzoeksdata en –resultaten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(6) de vaardigheid om onderzoeksresultaten schriftelijk te
presenteren in de vorm van een onderzoeksverslag.

Leervaardigheden. De student(e) leert:
(7) constructief samen te werken met medestudenten en constructief
feedback te geven op het werk van medestudenten door middel van een
peer-review.

Inhoud vak

Ter afsluiting van het premasterprogramma beantwoorden de studenten in
kleine groepen een gegeven onderzoeksvraag op het gebied van sociale
participatie, op basis van secundaire survey-data. In de perioden 4 en 5
wordt dit langzaam voorbereid middels gerichte opdrachten; in periode 6
wordt de opdrachten geïntegreerd in een kort onderzoeksverslag.

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten en eindrapportage

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS)

Doelgroep

Studenten in de premaster Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
Sociologie. De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van de premastercursussen in periode 1 t/m 3. Actieve deelname
premastercursussen in perioden 4 en 5.

Algemene informatie

Vakcode S_PMSO
Studiepunten 3 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator drs. B. Slijper
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep