Public Relations

2019-2020

Doel vak

Na afloop van dit vak kan de student:
- Theorieën, strategieën en effecten van Public Relations in oude en
nieuwe mediaomgevingen en op gebieden als crisis communicatie,
mediarelaties, corporate social responsibility en content marketing,
beschrijven en uitleggen.
- Strategieën ontwikkelen voor online communicatie en de strategieën
evalueren.
- Deze strategieën vertalen in een PR-plan voor een praktijkcase.
- Kritisch reflecteren op deze koppeling tussen theorie op het gebied
van Public Relations en een uitgewerkte praktijkcase.

Inhoud vak

Na een korte introductie op het gebied van (online) Public Relations,
worden vormen en effecten van communicatie tussen organisaties,
nieuwsmedia en publiek op het gebied van nieuwe media besproken. Tevens
wordt er ingegaan op concrete strategieën en instrumenten van online
Public Relations
(issue-, stakeholder en reputatie management, reacties op
consumentengedragingen en mediarelaties). Tot slot worden specifieke
toepassingen van online Public Relations zoals crisis communicatie,
corporate social responsibility en content marketing besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Werkgroepen: Aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid bij meerdere
werkgroepbijeenkomsten leidt tot uitsluiting van het vak voor het
huidige studiejaar.

Toetsvorm

De beoordeling van de student vindt plaats op basis van het cijfer voor
a) een schriftelijk tentamen, b) een groepsopdracht en c) actieve
participatie.

Literatuur

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen (wordt op Canvas
bekend gemaakt). Alle behandelde stof tijdens de hoorcolleges is
tentamenstof.

Doelgroep

Master studenten CW

Algemene informatie

Vakcode S_PR
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P. Kerkhof
Examinator prof. dr. P. Kerkhof
Docenten prof. dr. P. Kerkhof
dr. G. Ranzini
L.K.M. Berkelmans MSc
D. van Huijstee MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: