Professionele vaardigheden Sociologie 1

2019-2020

Doel vak

In het tweede jaar van de studie zijn de cursussen in perioden 3 en 6
gericht op
het aanleren van professionele vaardigheden: vaardigheden die je later
in een beroepspraktijk als afgestudeerd socioloog nodig zal hebben. In
""Professionele vaardigheden 1"" leer je hoe je een overheid -of andere
organisatie- op basis van jouw sociologische kennis kunt adviseren over
haar beleid.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de wijze waarop sociologische theorie en onderzoek zijn toe te
passen op beleidsvraagstukken.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) een beleidsadvies op te stellen op basis van sociaal
wetenschappelijke kennis;
(3) een toepassingsgerichte onderzoeksvraag beantwoorden.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(4) intellectuele integriteit, dat wil zeggen een eerlijke en
zorgvuldige omgang met wetenschappelijke kennis, onderzoeksresultaten,
belangen van opdrachtgevers, informanten en vakgenoten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(5) de vaardigheid om onderzoeksresultaten vertalen voor een
lekenpubliek.

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(6) de competentie om een beleidsadvies te schrijven;
(7) de competentie om te kunnen samenwerken in groepsverband.

Inhoud vak

Studenten verdiepen zich in de doelstellingen en uitgangspunten van een
lokale, nationale of internationale organisatie (privaat of publiek), en
schrijven vervolgens op basis van secundaire en/of tertiaire data
(literatuurstudie) een beleidsadvies.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.
Let op: voor deze cursus geldt een
aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Voorbereidende opdrachten, schriftelijk eindverslag en eindpresentatie.

Literatuur

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Tweedejaars studenten in de Bachelor Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus start al in periode 1 met tweewekelijkse
bijeenkomsten, en wordt afgerond in een intensievere periode 3.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van alle 1e jaars bachelorvakken.

Algemene informatie

Vakcode S_PVS1
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. J.A. Pach
Examinator drs. J.A. Pach
Docenten T.R. Fiorito
drs. J.A. Pach

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep