Research Seminar

2019-2020

Doel vak

De student kan na afloop van het vak gegeven het eigen
onderzoeksvoorstel en vanuit een bepaald onderzoeksparadigma:
- een onderzoeks- en analyseplan ontwikkelen, en/of
- de belangrijkste onderzoeksvariabelen operationaliseren, meten en
verzamelen, en/of
- verzamelde (secundaire) data analyseren en hierover rapporteren.

Inhoud vak

Het Research Seminar biedt jou de mogelijkheid om kennis en vaardigheden
op het gebied van onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen. Deze kennis
en vaardigheden hebben je nodig voor de uitvoering van jouw
afstudeeronderzoek. Gedurende het vak werk je aan een portfolio
van opdrachten waarmee je aantoont dat je over de kennis en vaardigheden
beschikt om je afstudeeronderzoek tot een goed einde te brengen.

Het vak is geïntegreerd met de verplichte mastervakken Communicatie &
Identiteit en Veranderdynamiek in periode 1 en 2. In periode 3 zal het
Research Seminar parallel lopen aan het schrijven van het
onderzoeksvoorstel, zodat je opgedane kennis direct kan toepassen ten
behoeve van jouw afstudeeronderzoek. Je volgt tijdens het research
seminar workshops die je zowel in kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden als methodologische reflectie trainen. Er zijn
afwisselend hoorcolleges, een interactief simulatiespel, practica en
werkgroepen.

Naast het trainen in onderzoeksvaardigheden is er ook aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van studenten en functioneert het Research
Seminar als een community voor BCO studenten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, simulatiespel, werkcolleges en practica (aanwezigheid in
alle
gevallen verplicht).

Toetsvorm

Portfolio-opdrachten, diagnostische toets, practicum- en/of
werkgroepopdrachten.

Literatuur

Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford university press.

Aanbevolen voorkennis

De drie verplichte vakken en een keuzevak van de master BCO. Voorkennis
van onderzoeksmethoden op het niveau van pre-master / bachelor B&O. Bij
twijfel wordt van studenten verwacht dat ze de slidecasts van eerdere
cursussen bestuderen.

Algemene informatie

Vakcode S_RSR
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.A. van den Broek
Examinator dr. ir. T.A. van den Broek
Docenten dr. ir. T.A. van den Broek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep