Strategie en besluitvorming

2019-2020

Doel vak

Na afloop van dit blok kunnen studenten de voornaamste theorieën in het
domein van strategisch management uitleggen, toepassen, met elkaar
vergelijken, en kritisch bespreken.

Inhoud vak

Strategie en Besluitvorming betreft een kennismaking met verschillende
theoretische benaderingen die gangbaar zijn binnen het vakgebied
Strategisch Management. In dit vak bestuderen studenten hoe de strategie
die een organisatie voert, kan bijdragen aan haar levensvatbaarheid of
succes op de langere termijn. Hierbij staan twee zaken centraal: de
aansluiting van de organisatie op haar omgeving en het vermogen van de
organisatie haar strategie daadwerkelijk te implementeren. Deze twee
centrale voorwaarden worden belicht vanuit een aantal theoretische
benaderingen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Wordt bekend gemaakt in Canvas.

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, minor
Organisatiewetenschap, en premaster Beleid, communicatie en organisatie
(BCO).

Algemene informatie

Vakcode S_SB
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. I. Kyratsis
Examinator dr. I. Kyratsis
Docenten
N.K. Weelink
P.H.M. Enschede
dr. I. Kyratsis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: