Social Media Analytics

2019-2020

Doel vak

Aan de eind van deze cursus is de student:
- op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van tools en
methodes om sociale media te
analyseren;
- in staat om voor- en nadelen van methodes om sociale media te
analyseren te benoemen, en deze methodes te plaatsen in het bredere
kader van communicatiewetenschappelijke onderzoeksmethodes;
- in staat om informatie uit sociale media te verzamelen en te
analyseren;
- in staat om op basis van bestaande theorie onderzoeksvragen op te
stellen en te beantwoorden op basis van informatie uit sociale media;
- in staat om te reflecteren op de betrouwbaarheid en validiteit van
gebruikte methodes;
- in staat om de uit analyse en reflectie gekregen inzichten op het
gebied van globalisering, diversiteit of de netwerkmaatschappij op een
informatieve en beknopte wijze te beschrijven en te koppelen aan
bestaande theorie.

Inhoud vak

Sociale media nemen in communicatie een steeds belangrijkere plaats in,
voor interpersoonlijke communicatie maar ook voor marketing en nieuws.
Zowel stakeholders als onderzoekers hebben hierbij ongekende
mogelijkheden om de communicatie en interactie te monitoren en
analyseren, en er op die manier achter te komen hoe gebruikers op
boodschappen en op elkaar reageren. Dit geeft waardevolle informatie
over het gedrag en de attitude van deze gebruikers. Deze informatie kan
waardevolle inzichten verschaffen voor bijvoorbeeld onderzoekers,
persvoorlichters, of marketeers die met traditionele kanalen niet of
alleen tegen hoge kosten beschikbaar zijn. Aan de andere kant kleven er
ook nadelen aan social media analytics: hoe representatief zijn de
gegevens eigenljik? En mag je zomaar alle informatie die mensen online
zetten verzamelen en analyseren?

In deze cursus wordt een praktische introductie gegeven in het monitoren
en analyseren van social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Aan de
hand van bestaande tools wordt geoefend met het ophalen en analyseren
van social media boodschappen. Studenten zullen hierbij in groepen
werken aan opdrachten die gekoppeld zijn aan de drie thema’s uit de
Social Sciences for Society thema’s. Aan de hand van in andere vakken
bestudeerde theorie op het gebied van globalisering, diversiteit of de
netwerkmaatschappij zullen studenten onderzoeksvragen opstellen. Deze
vragen zullen worden beantwoord met behulp van de inhoud van social
media. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de werking,
betrouwbaarheid en validiteit van metingen: Wat doet een sentiment of
aandachtsmeting precies, hoe betrouwbaar is deze, en hoe kan dat
verbeterd worden?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Toetsing is op basis van tussentijdse schriftelijke opdrachten en een
eindopdracht in groepsverband.

Voor bachelorstudenten geldt: Voorwaarde voor toekenning van het cijfer
voor dit vak is dat ook voldaan is aan de vereisten van het mentoraat
jaar 2.

Literatuur

Aan te leveren via Canvas

Doelgroep

Tweedejaars bachelor Communicatiewetenschap; premaster
Communicatiewetenschap

Overige informatie

Voor bachelorstudenten geldt: voorwaarde voor toekenning van het cijfer
voor dit vak is dat ook voldaan is aan de vereisten van het mentoraat
jaar 2.

Algemene informatie

Vakcode S_SMA
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. K. Welbers
Examinator dr. K. Welbers
Docenten M.J. Steijaert MSc
L.K.M. Berkelmans MSc
dr. W.H. van Atteveldt
dr. K. Welbers


Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum