Lijn Tandheelkundige vaardigheden I, communicatie

2019-2020

Doel vak

I : a(1), b(1), f(1)
III : f(1)
IV : d(1)
VI : d(1)
VII : 3
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit onderwijs maakt de student kennis met de basisprincipes van de
communicatie. Deze principes worden toegepast en geoefend in de
werkgroepen gesprekspractica en tijdens onderwijs in de kliniek. Het
onderdeel communicatie wordt in de lijn Tandheelkundige Vaardigheden I
aangeduid als lijnthema ’De Nieuwe Patiënt 1’.

Onderwijsvorm

Werkgroep en practicum.

Toetsvorm

De lijn TV I, communicatie wordt als afgesloten beschouwd indien aan de
volgende criteria voldaan is:
- Alle voorbereidende practica moeten zijn gevolgd.
- Alle (Canvas) opdrachten van lijnthema De Nieuwe Patiënt 1
zijn uitgevoerd.
- De 4 gesprekspractica zijn gevolgd.
- Een afsluitende presentatie in een klinische setting waarin de
student bewijst dat hij over de aangeleerde basisvaardigheden
communicatie beschikt.

Literatuur

• Syllabus: Lijnthemaboek De Nieuwe Patiënt, handleiding bij het
practicum.
• Syllabus: Gespreksvoering Tandheelkundige Vaardigheden 1.
• Brochure: "Mondverzorging: een bewuste keuze", Ned. Ver. Voor
Parodontologie.

Overige informatie

De gehele Lijn TV I maakt deel uit van het dossier boorlicentie .De
boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en behandeling
(Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie
OERBachelor, deel B, artikel 4.6.3).
Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_B1TVICOMM
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa
drs. E.M.N. Halters-Lotte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Practicum