Cariologie en de harde tandweefsels

2019-2020

Doel vak

I : d(3), h(2), i(2), j(2)
IV : d(2)
VI : d(2), g(3), i(2), I(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER

Inhoud vak

Trefwoorden in dit blok zijn:
cariologie, radiologie, microbiologie, materiaalkunde, cariësmanagement,
cariësepidemiologie, cariësdiagnostiek, cariëspreventie, wortelcariës,
cariës invasief behandelen, eigenschappen composiet, adhesief-systemen,
overige
restauratiematerialen, microbiële biofilm, microbieel metabolisme,
etiologie.

In dit blok leert de student de basis en toegepaste theorie van de
cariologie, de preventieve en restauratieve behandeling van cariës ter
voorbereiding van het (pre)klinisch lijnonderwijs.
In dit blok wordt samengewerkt door de secties cariologie, radiologie,
preventieve tandheelkunde en tandheelkundige materiaalwetenschappen. De
etiologie, pathogenese en preventie wordt door cariologie verzorgd en de
microbiologische aspecten van het cariësproces wordt door de sectie
preventieve tandheelkunde verzorgd. Het deel röntgendiagnostiek van
cariës wordt verzorgd door de sectie radiologie, dat de theorie aanleert
over beeldvorming, herkenning van anatomische structuren op een
röntgenfoto en daarmee samenhangende diagnostiek van cariës en
parodontale afwijkingen. De
restauratieve behandeling van cariëslaesies en andere soorten van
weefselverlies wordt door de sectie tandheelkundige
materiaalwetenschappen verzorgd, waarbij de technieken van hechting van
restauraties met verschillende adhesief-systemen aan de tandweefsels een
belangrijk onderdeel vormt. Ook worden de samenstelling en eigenschappen
van de diverse restauratiematerialen besproken in relatie tussen de
fysische eigenschappen en de esthetiek.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen: meerkeuzevragen en/ of open vragen.

Literatuur

Cariologie
• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER. Preventieve tandheelkunde. Bohn
Stafleu Van Loghum, 2000.
• STRIJP, A,J,P, VAN en anderen. Cariëslaesies: diagnose en behandeling.
Prelum, editie 2014.
(NB. Exclusief de hoofdstukken die de materiaalkundige aspecten
behandelen, zie daarvoor het boek: Introduction to dental materials, van
Noort)
• Cariologie, Informatiebulletin (CEP) ACTA (Studiewebversie, laatste
editie). Materiaalkunde
• van Noort R., Introduction to dental materials. 4th edition.
Elsevier Health Sciences 2013.

Microbiologie
• Essential Microbiology for Dentistry; 4th edition. Ed:
Samaranayake. Publisher: Churchill Livingstone

Radiologie
• STELT P.F. VAN DER (ed.) et al. Tandheelkundige Radiologie. Bohn
Stafleu Van Loghum, 1995. Boek is beschikbaar via Canvas.
• CAL programma’s Anatomical Landmarks, Looking for Caries.
• Handleiding Radiologie practicum/ werkbesprekingen

Overige informatie

Een voldoende resultaat voor dit blok is een van de voorwaarden voor het
dossierexamen boorlicentie. De boorlicentie is een toegangseis voor de
lijn Preventie en behandeling (Ba3). (Zie voor een verklaring van het
dossier boorlicentie OER Bachelor, Bijlage II, artikel g3).

Algemene informatie

Vakcode T_CARIO
Studiepunten 7 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. A. Verhoef MA
Examinator drs. A. Verhoef MA
Docenten dr. M.D. Lagerweij
prof. dr. C.J. Kleverlaan
dr. J.H.G. Poorterman
dr. A.J.P. van Strijp
dr. J.J. de Soet
dr. C.M.C. Volgenant
dr. J. Muris
dr. A.J.M. Ligtenberg
dr. F.J. Bikker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep