Cellen en weefsels

2019-2020

Doel vak

Foundation knowledge
Domein II Wetenschappelijk denken en handelen IIc,d,f
Domein IV Maatschappelijk handelen IVd
Domein VII Professionaliteit
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok leert de student over de processen die zich afspelen in
cellen en weefsels en de begrippen en termen, die daarbij horen. De
student maakt kennis met de moleculen waarmee cellen zijn opgebouwd;
koolhydraten, eiwitten en lipiden. De chemische eigenschappen van deze
verschillende moleculen worden gekoppeld aan de functies die zij in een
cel vervullen. De bouw van cellen en hun organellen wordt behandeld en
gekoppeld aan hun functie. Daarnaast wordt behandeld hoe weefsels zijn
opgebouwd en hoe hun bouw is aangepast aan de functie.

Onderwijsvorm

Colleges, werkcolleges, werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen met open en/of meerkeuze vragen.

Literatuur

• Studiehandleiding "Van weefsel tot molecuul".
• MARIEB, E.N & HOEHN K: "Human Anatomy and Physiology", 8th edition
(2012, ISBN: 978-0321802187) Pearson/Benjamin Cummings Science
Publishing (of meer recente editie).
• Syllabus Biochemie.
• Syllabus doelstellingen en eindtermen Fysiologie.
• Philip Kuchel & Gregory R. Ralston, Schaum's Easy Outline of
Biochemistry: McGraw-Hill Education - Europe ISBN-13
9780071779685
• Campbell & Farrell, Biochemistry: Thomson Brooks/Cole ISBN-13:
978-1305961135

Algemene informatie

Vakcode T_CELWEEF
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. J. Klein Nulend
Examinator prof. dr. J. Klein Nulend
Docenten prof. dr. J. Klein Nulend
dr. A.J.M. Ligtenberg
dr. E.E. Verheijck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep