Diagnostiek

2019-2020

Doel vak

I : d(3), e(3), h(3), i(3), j(3)
II : a(3), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
IV : d(3), e(3)
VI : c(2), d(3), p(1)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

- Etiologie en vroegdiagnostiek van cariës
- Röntgendiagnostiek
- Cariësrisico
- Gebitsslijtage
- Casuïstiek op gebied van cariologie
- Epidemiologie parodontologische afwijkingen
- Parodontium classificaties
- Röntgendiagnostiek parodontium
- Niet-plaque geïnduceerde gingivale ontstekingen

Onderwijsvorm

Colleges, Werkgroepen

Toetsvorm

Actieve participatie aan de werkgroepen Cariologie wordt getoetst
middels een
presentatie en een schriftelijk verslag van een aangeleverde
casus. Het resultaat van het verslag dient voldoende te zijn om de
definitieve uitslag van dit blok te krijgen.
Peer assessment (studenten beoordelen elkaars bijdrage in de werkgroep)
bepaalt of ieder lid van de werkgroep voldoende inzet heeft getoond bij
het tot stand komen van het verslag. Bij een onvoldoende beoordeling van
de peer assessment wordt geen eindcijfer bekend gemaakt en krijgt de
student een alternatieve opdracht.
Het blok wordt afgesloten met een tentamen waarvan de uitslag geldt als
eindcijfer.

Literatuur

• BEERTSEN W. et al. Parodontologie. Bohn Stafleu en van Loghum,
2009.
• FEJERSKOV O., KIDD E., NYVAD B. Dental Caries. The disease and
its clinical management Blackwell 2015.
• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER. Preventieve tandheelkunde.
Op weg naar een doelmatige aanpak. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
• STRIJP A.J.P. VAN, AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C.
VAN, PENNING CH., ROETERS F.J.M., VERHOEF. A. Cariëslaesies Diagnose en
behandeling. Prelum, 6e druk, 2015.

• Ivoren Kruis: Advies Preventie van Erosieve gebitsslijtage 2016
Advies Cariëspreventie, 2011
Advies Preventie van wortelcariës 2003
Advies Preventie fissuurcariës, 2012
• Studiehandleiding blok Diagnostiek 2017-2018.
• Collegestof gegeven in dit blok.

Overige informatie

Werkgroepen Cariologie zijn verplicht.

Algemene informatie

Vakcode T_DIAGNOS
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. A.J.P. van Strijp
Examinator dr. A.J.P. van Strijp
Docenten prof. dr. B.G. Loos MSc
prof. dr. C. van Loveren
dr. W.J. Teeuw
dr. A.J.P. van Strijp
drs. A. Verhoef MA
drs. R.A.M. Huffels
dr. S. Bizzarro
dr. M.D. Lagerweij
dr. S. Paraskevas
dr. J.H.G. Poorterman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep