Diagnostiek en rehabilitatie

2019-2020

Doel vak

I : a(4), d(4), e(4), i(4), j(4), l(4)
II : b(4), c(4), d(4), f(4)
III : a(4), b(4), d(4), g(3)
VI : f(4), g(4), i(4), k(4), l(4), m(4), n(2), t(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Inhoud vak

Tandheelkundige problematiek dient zich zelden aan in een zich tot één
discipline beperkende pathologie. Meestal komen verschillende
ziektebeelden tegelijkertijd voor. Rehabilitatie van
het sterk gemutileerd gebit vereist derhalve een multidisciplinaire
aanpak. Allereerst dient de waarneming en diagnostiek in orde te zijn.
Om een zorgplan en behandelplan op te kunnen stellen is een goede
inschatting van risico's en van de prognose van het gebit en van
individuele elementen nodig. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe is
de prognose van een element met een
parodontaal probleem, een endodontologisch probleem of een grote
restauratie. Hoe is de prognose wanneer er een combinatie van problemen
is. Is een element geschikt als frame pijler of als brugpijler. Hoe kan
het gebruik van orthodontie en implantologie bijdragen om de functie van
het gebit te
verbeteren of om een restauratieve voorziening mogelijk te maken die
anders niet mogelijk is. De student heeft eerder kennis opgedaan op
bijna alle deeldisciplines. In dit blok moet de kennis op alle
vakgebieden geintegreerd worden. Alleen met een goede integratie van de
kennis van alle disciplines kan een goed zorgplan en behandelplan
opgesteld worden. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk om een
patient met een gemutileerde dentitie weer goed te laten functioneren.
De vraag is dan welke oplossing het beste bij de individuele patiënt
past op dit moment maar ook voor de toekomst. Als afgestudeerd tandarts
kunt u met behulp van de competenties van dit blok, binnen de
beperkingen
van de algemene praktijk, de problemen van patiënten met een gemutileerd
gebit diagnosticeren en, eventueel tezamen met andere (mond)
zorgverleners, behandelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Het blok wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Voldoende voor het tentamen met gesloten en/of open vragen, en/ of het
inleveren van opdrachten bij werkgroepen en colleges
- Aanwezigheid bij inleidend college is verplicht

Literatuur

Literatuur voor dit blok
Vakgebieden orale implantologie en prothetische tandheelkunde
• JOKSTAD A. Osseointegration and dental implants. Wiley-Blackwell,
2009.
• KANNO T, CARLSSON GE. A review of the shortened dental arch concept
focusing on the work by the Käyser/Nijmegen group. J Oral
Rehabilitation, 2006;33(11):850-862.
• KLOET HJ, DE VAN PELT AWJ. Het dynamisch behandelconcept. Uit:
Tandheelkundig jaar 1998 (red. Käyser AF et al.) Houten: Bohn Stafleu
Van Loghum 1998.
• KUIJS R, van DALEN A, ROETERS J, WISMEIJER D. The resin bonded fixed
partial denture as the first treatment consideration to replace a
missing tooth. Int J Prosthodont. 2016; 29: 337-339
• MEYER H, DE LANGE G. Prothetiek en orale implantologie. Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum
• PJETURSSON BE, LANG NP. Prosthetic treatment planning on the basis of
scientific evidence. J Oral Rehabil 2008;(35)Supplement 1:72- 79.
• SCHAUB RMH. Het zorgplan; de basis voor de mondzorg. ACTA-QP, 2006.
• WISMEIJER D, BUSER D, BELSER U. ITI Treatment Guide Volume 4.
Quintessence Publishing Co, Ltd. 2010.
• VAN DER ZAAG J, ROETERS J. Restauratieve beslissingen; een casus. ACTA
QP tandheelkunde 2013;9;36-43

Vakgebied Parodontologie
• DANNEWITZ B, e.a. Loss of molars in periodontally treated patients;
results 10 years and more after active periodontal therapy. J Clin
Periodontol 2016; 43: 53-62
• HUYNH-BA G, e.a. The effect of periodontal therapy on the survival
rate and incidence of complications of multirooted teeth with furcation
involvement after an observation period of at least 5 years: a
systematic review. J Clin Periodontol 2009; 36: 164-167

Vakgebied Endodontologie
• KEINAN D, MOSHONOV J, SMIDT A. Is endodontic re-treatment mandatory
for every relatively old temporary restoration? : A narrative review.
JADA 2011;142(4):391-396

Doelgroep

1e jaars master tandheelkunde

Overige informatie

Alleen het inleidende college is verplicht

Aanbevolen voorkennis

Literatuur als bekend verondersteld
Vakgebieden cariologie en endodontologie
• FEJERSKOV O, NYVAD B, KIDD E. Dental Caries. The disease and its
clinical management. Wiley Blackwell 2015 (Third edition).
• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER, Preventieve tandheelkunde. Op
weg naar een doelmatige aanpak. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
• Ivoren Kruis. Advies Preventie van erosieve gebitsslijtage. 2014
• Ivoren Kruis. Advies Cariespreventie. 2011
• Ivoren Kruis Advies Droge mond. 2007
• STRIJP AJP VAN., e.a. Cariëslaesies. Diagnose en behandeling. Prelum,
2015.
• THODEN VAN VELZEN S.K., WESSELINK P.R. (red.) Endodontologie. 3e druk,
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010.
• BEERTSEN W, QUIRYNEN M. STEENBERGHE D VAN, VELDEN U VAN DER.
Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009.
• LINDHE J. e.a. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5th
edition, Blackwell Munksgaard, 2008.
• CREUGERS N, WITTER D, DE BAAT C. Kronen en bruggen. Prelum 2015
• CREUGERS N, WITTER D, DE BAAT, KELTJENS H, De partiele gebitsprothese

Algemene informatie

Vakcode T_DIAGREHAB
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.H. Kuijs
Examinator dr. R.H. Kuijs
Docenten drs. K. van Westing
drs. F.R. Langhorst
drs. H.P. Wiegman
dr. R.H. Kuijs
dr. S. Bizzarro
drs. A.K. Braun
dr. A.J.P. van Strijp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep