Functieherstel met bruggen

2019-2020

Doel vak

VI : g(3), l(3), m(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok komt het functieherstel aan bod van het tandkaakstelsel
waarbij een of meer ontbrekende gebitselementen door middel van vaste
voor¬zieningen (brugconstructies) worden vervangen. De student leert de
theoretische achtergronden die een rol spelen bij het vervaardigen zowel
van conventi¬onele als van adhesiefbruggen op natuurlijke
pijlerelementen, evenals de beperkingen en mogelijke problemen die
hierbij kunnen optreden. Ook zal worden ingegaan op de indicatie van
verschillende behandelmogelijkheden om een ontbrekend gebitselement te
vervangen, zoals een implantaat of een prothese. Daar¬naast zullen
preparatie- en registratietechnieken voor bruggen worden besproken en de
tandtechnische aspecten qua materiaalkeuze, vormgeving en communicatie.
Tenslotte komen in dit blok de theoretische aspecten van het gebruik van
uitgebreid gerestaureerde en endodontisch behandelde gebitselementen aan
bod.

Toetsvorm

Bloktentamen met gesloten en/of open vragen

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

Niet-verplicht onderwijs

Algemene informatie

Vakcode T_FUNCTIEBRG
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. Muris
Examinator dr. J. Muris
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege