Functieherstel met uitneembare voorzieningen

2019-2020

Doel vak

I : c(3), d(3), e(3)
VI : m(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

In dit blok komt het functieherstel door middel van uitneembare
gebitsprotheses bij de (partieel) edentate patiënt aan bod. De student
leert de theoretische achtergronden die een rol spelen bij het
vervaardigen van volledige en partiële gebitsprotheses en krijgt inzicht
in de beperkingen en de problemen ten gevolge van het (moeten) dragen
van gebitsprotheses. In de colleges materiaalkunde wordt duidelijk
gemaakt hoe de keuze, de verwerking en biocompatibiliteit van
prothesematerialen samenhangen met het klinisch functioneren van
uitneembare protheses.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen met gesloten en/of open vragen

Literatuur

• ANDEL AG VAN. Handleiding frameprothese. ACTA 2013. Digitale
uitgave op Canvas.
• CREUGERS NHJ, WITTER DJ, BAAT C DE, KELTJENS HMAM. De partiële
gebitsprothese. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2012. ISBN
9789031375752.
• JEPSOM NJA, WAAS MAJ VAN (Nederlandse redactie). De partiële
prothese in theorie en praktijk. Houten: Prelum Uitgevers 2008. ISBN 978
90 8562 021 1.
• KALK W. et al. (redactie). De volledige gebitsprothese in woord
en beeld. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 2001. ISBN 90 313 2175
3
• KALK W. et al (redactie). De overkappingsprothese.
Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum 2005. ISBN 90 313 1152 9
• MCCABE JF, WALLS AWG. Applied dental materials. Blackwell
Science.
• WAAS MAJ. VAN, PARDOEN G, HARTMAN M, LIEM J. Tevredenheid met
partiële frameprothesen. ACTA QP 2007;3:31-36.
• Hand-outs van de colleges (via Canvas).

Algemene informatie

Vakcode T_FUNCTIEHER
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. C.J. Kleverlaan
Examinator drs. F.R. Langhorst
Docenten drs. F.R. Langhorst
prof. dr. C.J. Kleverlaan
drs. N. van Wagensveld

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege