De Gezonde Mond

2019-2020

Doel vak

I : b(2), c(2), d(2),f(2),g(2), h(1),i(1)
II : b(2), c(2), d(2), e(2), f(2)
III : c(1)
VI : o(1),p(1),r(1), s(1)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Het studieprogramma in dit blok is verdeeld over een tweetal
hoofdthema’s: "macro" en "micro".
In het macrogedeelte worden de bouw en functie van het gebit en de
omgevende weefsels in het mondgebied bestudeerd. De morfologie,
structuur, stand, occlusie, articulatie en ophanging van
de gebitselementen zijn onderwerpen die in dit blok aan de orde komen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de gebitsbogen
in samenhang met de ontwikkeling van aangezicht en schedel. Ook wordt
ingegaan op de kauwfunctie en het functioneren van het kaakgewricht.
Tenslotte worden moderne röntgenologische beeldvormingstechnieken
behandeld.
In het microgedeelte worden de structuur en functie van het parodontium
en de processen die hierbij op moleculair niveau een rol spelen
behandeld. De bouw en werking van de speekselklieren wordt behandeld.
Daarnaast wordt de samenstelling en de functies van speeksel behandeld,
zoals de rol van speeksel bij bescherming tegen infecties en
smaakgewaarwording.

Onderwijsvorm

colleges, digitale colleges, werkgroepen, practica

Toetsvorm

Het tentamen bestaat uit een macrotoets, een microtoets en Simodont
toets.
Zowel de macrotoets als de microtoets zijn een combinatie van open en
meerkeuzevragen

Literatuur

• AMERONGEN, W.E. van: Kindertandheelkunde, Bohn Stafleu van
Loghum, 2013, deel II.
• GARANT PR: Oral Cells and Tissues, Quintessence Publishing Co
Berlijn, 2003.
• MARIEB, E.N & HOEHN K: "Human Anatomy and Physiology", 8th
edition (2012, ISBN: 978-0321802187) Pearson/Benjamin Cummings Science
Publishing (of meer recente editie).
• VEERMAN en VISSINK, Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid, Bohn
Stafleu van Loghum, 2014 ISBN 978-90-368-0386-1
• PROFFIT, W.R.: Contemporary orthodontics. Mosby 5th edition,2013. ISBN
9780323083171
• STELT, P.F. VAN DER: Handboek tandheelkundige radiologie. Bohn Stafleu
van Loghum, 1997(zie Studieweb onder Radiologie).
• Syllabus Introductie in de Orale Kinesiologie, van Selms en
Wetselaar 2013-2014
• Handleiding afdrukken nemen, A.S.F. Koopmans, 1e cursusjaar, druk
december 2004
• Studiehandleiding De gezonde mond, Mondholte en kauwstelsel in
degezonde situatie, 2015-2016.
• Syllabus Orthodontische Diagnostiek, 2007.
• Syllabus: Inleiding tot de kennis van het gebit (2 delen),
Schuurs,A.H.B.
• Werkschrift blok De gezonde mond, onderdeel Orthodontie, 2007.
• voor werkgroepen orale celbiologie twee wetenschappelijke
artikelen, die nog worden uitgezocht

Overige informatie

De coördinatie van het blok de gezonde mond wordt verzorgd door dr.
A.J.M. Ligtenberg.
De werkgroepen Orthodontie in dit blok zijn verplicht.
Inschrijven voor de werkbesprekingen wordt verzorgd.

Algemene informatie

Vakcode T_GEZMOND
Studiepunten 8 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. A.J.M. Ligtenberg
Examinator dr. A.J.M. Ligtenberg
Docenten dr. A.J.M. Ligtenberg
dr. W.E.R. Berkhout
dr. A.J.P. van Strijp
dr. ir. T.J. de Vries
dr. F.J. Bikker
dr. P. Wetselaar
F.J.M. San Giorgi MSc
prof. dr. S. Gibbs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum