Infectie en ontsteking

2019-2020

Doel vak

Foundation knowledge
I HANTEREN VAN KLINISCH-TANDHEELKUNDIGE PROBLEMEN: b(2), d(2), f(2), g
(2), h(2), i(2)
II WETENSCHAPPELIJK DENKEN EN HANDELEN: c (2), d(2), f(2)
IV MAATSCHAPPELIJK HANDELEN: b(1), c(1)
V ORGANISEREN VAN ZORG: d(2)
VI TANDHEELKUNDIG HANDELEN: a(2)
VII Professionaliteit: (2)
Voor een toelichting van de competenties, zie het OER, deel B, artikel
2.

Inhoud vak

In dit blok leert de student de wijze waarop celbeschadiging in het
lichaam tot stand komt. Celbeschadiging kan plaatsvinden na trauma en
contact met lichaamsvreemde stoffen of micro-organismen (Microbiologie).
Het afweersysteem zal hierop reageren (Immunologie), gevolgd door
ontsteking en weefselherstel (Pathologie). Cellulaire reacties kunnen
ook verstoord optreden (Immunologie, Pathologie, Oncologie). Al deze
aspecten zullen worden behandeld in dit blok, met gingivitis als
belangrijk voorbeeld van een orale ontsteking (Parodontologie). Deze
processen zijn essentieel voor het functioneren van het menselijk
lichaam in gezondheid en ziekte. Een tandarts moet voldoende kennis
hebben van deze processen om in te schatten wanneer en hoe in te kunnen
grijpen om de gezondheid van de mond en het gehele lichaam van de
patiënt te kunnen bevorderen.
Tijdens deze cursus zullen gelijktijdig de invloed van de besproken
micro-organismen op de veiligheid van de tandheelkundige behandeling en
de te nemen infectiepreventiemaatregelen worden behandeld
(Infectiepreventie). De student heeft deze kennis nodig direct tijdens
de werkzaamheden op de prekliniek en kliniek ter bescherming van
zichzelf, collega’s en patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica en online-practica

Toetsvorm

Tentamen met open vragen en meerkeuzevragen. Door het volgen van de
practica zijn bonuspunten te behalen.

Literatuur

• BEERTSEN W. e.a. "Parodontologie", 1e druk, Bohn Stafleu Van Loghum,
2009. ISBN: 978-9031368860.
• KUMAR V. e.a. "Robbins Basic Pathology" meest recente editie, Elsevier
Saunders, óf KUMAR V. e.a. "Robbins and Cotran Pathologic Basis of
Disease" meest recente edition, Elsevier Saunders.
• RIJKERS G.T. e.a.: ‘Leerboek immunologie’, tweede herziene editie,
Bohn Stafleu Van Loghum, 2016. ISBN: 978-90-368-0257-4.
• Syllabus Microbiologie
• VOLGENANT C.M.C. e.a. "Hygiëne en infectiepreventie in de
mondzorgpraktijk", 1e druk, Prelum, 2018. ISBN: 9789085621546.

Algemene informatie

Vakcode T_INFECTIE
Studiepunten 8 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. I.F. Persoon
Examinator dr. I.F. Persoon
Docenten dr. I.F. Persoon
dr. C.M.C. Volgenant
dr. J.J. de Soet
prof. dr. E. Bloemena
dr. B.P. Krom
dr. A.M.G.A. Laheij
prof. dr. F.R. Rozema
dr. P. Rijkschroeff

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum