Introductie

2019-2020

Doel vak

I : b(1), d(1), e(1), j(1), k(1), l(1)
II : a (2), b(1), c(2), d(1), e(1)
III : a(1), b(1), c(1), d (1)
IV : b(1), d(1)
V : g(1), i(1)
VI : d(1), g(1), l(1)
VII : (1)
Voor verklaring van de competenties zie OER, bijlage I.

Inhoud vak

In dit blok maken studenten kennis met de studie Tandheelkunde, het
vakgebied, en de professionele en academische vaardigheden die horen bij
deze studie en het beroep waarop de studie voorbereidt. Daarnaast krijgt
de student inzicht in de rol van de tandarts in de tandheelkundige
gezondheidszorg. Aan de hand van colleges, kennisclips en andere
leermiddelen en informatiebronnen werken de studenten aan opdrachten
waarbij ze worden voorbereid op het op professionele wijze (samen)werken
in een academische setting (A) en worden voorbereid op het gedurende de
studie verder opbouwen van academische vaardigheden (B).

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Opdrachten, Practicum, E-learning module, Stage, Werkgroep,
Excursie

Toetsvorm

Het blok Introductie wordt met een voldoende afgesloten indien is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De Taaltoets Nederlands VU is met een voldoende afgerond.
2. De toets Morfologie is met een voldoende afgerond.
3. De toets Informatievaardigheden is met een voldoende afgerond.
4. De opdracht behorende bij het thema Studeren aan de universiteit
is ingeleverd.
4. De poster behorende bij het onderdeel Academische vaardigheden is met
een voldoende beoordeeld.
5. De opdracht Tandartsbezoek is met een voldoende beoordeeld.
6. De opdracht Universiteitsmuseum is met een voldoende beoordeeld.
7. De peer assessment behorende bij de samenwerkingsopdrachten is
met een voldoende afgerond.
8. Er is deelgenomen aan de verplichte werkgroepen en practica.

Literatuur

In dit blok zullen voor het uitwerken van opdrachten diverse bronnen
moeten worden geraadpleegd (o.a. studieweb, wetenschappelijke
tijdschriften, e-learning modules).

Doelgroep

Studenten Tandheelkunde.

Overige informatie

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 5 studiepunten binnen dit
blok.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling in de groepen wordt via Canvas bekend gemaakt (zowel voor de werkgroepen als voor de groepjes die samen aan de Posteropdracht gaan werken).

Algemene informatie

Vakcode T_INTRO
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. I.H.A. Aartman
Examinator dr. I.H.A. Aartman
Docenten drs. A. Ruijgrok
dr. I.H.A. Aartman
drs. N. Naaraat
drs. D.R. Bakker
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa
N.A. Ruys
drs. E.M.N. Halters-Lotte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Excursie, Overig, Practicum