Lijn evidence based tandheelkunde in de kliniek, klinisch wetenschappelijke scholing

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4), k(4), l(4)
II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4)
III : a(4), b(4), c(4)
IV : a(3), b(3), c(3), d(3)
V : c(4), d(4), f(3), g(4)
VI : a(4), e(4), f(4)
VII : 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Het doel van de Ma2 Lijn Evidence based tandheelkunde in de kliniek,
onderdeel Klinisch Wetenschappelijke Scholing (Lijn EBK, KWS) is om de
student te trainen in complexe klinische besluitvorming gebaseerd op
evidence (wetenschappelijk onderzoek). Tijdens de werkbesprekingen,
worden studenten aangezet tot kritisch nadenken en leert men op
systematische wijze problemen op te lossen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van PICO-vragen (Problem, Intervention, Comparison, Outcome) en
het zoeken van antwoorden op die vragen in de tandheelkundige
wetenschappelijke literatuur. De nauwe samenwerking tussen de
tandartsdocenten en de docenten van de wetenschappelijke secties
waarborgt dat de student voortdurend wordt bevraagd over de actualiteit
van zijn kennis en over de reikwijdte van de tandheelkundige wetenschap.
De student leert om op een steeds hoger niveau patiënten met een DIB 3,
4 of 5 te presenteren, waarbij de koppeling naar wetenschap wordt gelegd
middels de PICO systematiek. Daarnaast worden er korte werkcolleges
gegeven door docenten van de secties ter verdieping van reeds eerder
aangeboden stof.

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsvorm

De Ma2 Lijn EBK, KWS wordt met een voldoende afgerond als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- De student heeft actief deelgenomen aan de werkbesprekingen. Een 100%
deelname is verplicht. Afwezigheid (in welke vorm dan ook) dient
gecompenseerd te worden in ingeroosterde vakantiepractica;
- De student dient binnen de Ma2 minimaal 3 patiënten met een DIB 3, 4
of 5 besproken te hebben waarvoor een voldoende resultaat is behaald.
- De student dient met voldoende resultaat drie PICO-vragen te hebben
geformuleerd, uitgewerkt en gepresenteerd. De drie PICO-vragen dienen
voort te komen uit de drie verschillende DIB presentaties, daarmee wordt
verbinding gelegd tussen de klinische casus en de wetenschap.
- Bovengenoemde studieresultaten dient de student opgenomen te hebben in
het portfolio.

Literatuur

Alle voorafgaande leerstof. Daarnaast de literatuur die nodig is voor
het oplossen van de PICO-vragen.

Overige informatie

Een voldoende resultaat voor de Lijn Evidence Based tandheelkunde in de
Kliniek, Klinisch Wetenschappelijke Scholing (EBK, KWS), is een van de
toelatingsvoorwaarden tot de Ma3 Lijn Academische groepspraktijk (LAG).

Algemene informatie

Vakcode T_LEBKKWS
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. C.J. Kleverlaan
Examinator prof. dr. C.J. Kleverlaan
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep