Lijn introductie kliniek

2019-2020

Doel vak

III : g(1)
V : d(1), h(1)
VII : 3
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.2.

Inhoud vak

In deze lijn wordt de student bewust gemaakt van het belang van een
goede kennis en kunde in het toepassen van (hygiënische) maatregelen en
protocollen in de tandheelkundige kliniek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Werkgroep, Practicum.

Toetsvorm

De lijn introductie kliniek wordt als afgesloten beschouwd indien de
werkgroepen en practica gevolgd zijn over Axium, gezondheidvragenlijst,
boxinrichting, uitgifte/ inname materialen, uitruimen box. Bovendien
dienen de voorbereidende (Canvas) opdrachten hiervoor uitgevoerd
zijn.

Literatuur

• ACTA zorgnet
• Studiehandleiding lijn introductie kliniek
- Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken

Overige informatie

Een voldoende voor de lijn Introductie kliniek is een voorwaarde om
toegelaten te worden tot (onderwijs in) de kliniek.

Algemene informatie

Vakcode T_LINTROKLIN
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten S. Mosa
drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum