Lijn preventie en behandeling, parodontologie

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), i(3), j(3), k(3), l(3)
II : a(3)
III : a(3), b(3), c(3), f(3)
IV : d(2), e(2)
V : a(1), c(3), g(3), i(3), j(2)
VI : d(4), h(3), k(3), s(2), u(2)
VII (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Gedurende het lijnonderdeel parodontologie worden onder intensieve,
praktijkgerichte begeleiding patiënten met matige tot ernstige
parodontale problemen behandeld (diagnostiek, initiële parodontale
behandeling, herbeoordeling, nazorg). Het lijnonderdeel start met een
aantal werkbesprekingen ter voorbereiding op de patiënten behandeling.
In de werkbesprekingen speelt een algemene patiënten casus met ernstige
parodontale problemen een centrale rol in de diagnostiek en het
behandelplan.

Buiten de casus zal er ook een aantal specifieke onderwerpen worden
uitgediept, zoals:
- Motivational Interviewing bij stoppen met roken (MI).
- Instructie mondhygiëne bij een patiënt met parodontitis.
- Effecten na initiële behandelingen.
- Endo-paro problemen.
- Röntgendiagnostiek in het Paro-protocol.

Voor de patiënten behandeling worden drie fantoomoefeningen gewijd aan
de onderwerpen:
- Klinische metingen.
- Ultrasone supra- en subgingivale gebitsreiniging, inclusief de
reiniging van de furcatie.

Voor alle onderdelen binnen de Paro-lijn (incl. patiënten behandeling)
geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

Onderwijsvorm

Gedurende het semester (+/- 21 weken) worden de volgende werkvormen
gehanteerd:
* WERKBESPREKING (met behulp van PowerPointpresentatie van een patiënten
casus of ander specifiek onderwerp)
(Totaal aantal weken: 7; totaal aantal contacturen 20; aanwezigheid
verplicht)
* "FLIP THE CLASSROOM" (studenten presenteren in groepjes aan elkaar 1
specifiek onderwerp)
(Totaal aantal weken: 1; totaal aantal contacturen 2; aanwezigheid
verplicht)
* FANTOOMOEFENINGEN (met behulp van specifieke fantoomkaakjes worden een
aantal klinische handelingen geoefend)
(Totaal aantal weken: 3; totaal aantal contacturen: 8; aanwezigheid
verplicht)
* PATIENTEN BEHANDELINGEN
(Totaal aantal weken: 8 weken; totaal aantal contacturen: 30;
aanwezigheid verplicht)

Toetsvorm

Een digitaal tentamen of schriftelijk tentamen (Intree-toets)
Aan de hand van een digitaal tentamen of schriftelijk tentamen met
ongeveer 30 meerkeuzevragen zullen de basiskennis uit het 1e en 2e jaar
en de tot dan toe behandelde onderwerpen in de Paro/lijn worden
getoetst. Een patiënten casus vormt hierin een rode draad.
NORMERING: voldoende 6 of hoger

Een schriftelijk tentamen (Eind Casus)
Aan de hand van een patiënten casus krijgt de student +/- 7
schriftelijke open vragen.
NORMERING: voldoende 5,5 of hoger

OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
In de OSCE wordt theoretische en praktische kennis getoetst in korte (5
minuten) praktische oefeningen.
De volgende competentiedomeinen (clusters) zullen vanuit Parodontologie
worden getoetst (Communicatie, Behandelen en Röntgendiagnostiek).
NORMERING: de gehele algemene OSCE 3e jaar dient met een voldoende te
worden afgerond.

Actuele informatie over de gehele opzet en organisatie rond de algemene
OSCE 3e jaar , inclusief de regelgeving is te vinden op het Studieweb.

Vereiste voorkennis

Ingangseisen (voor deze lijn)
- Een voldoende resultaat voor de Lijn Tandheelkundige Preventie
- Een voldoende resultaat voor het Blok Parodontitis I
- Een voldoende dossier boorlicentie*
* Het dossier boorlicentie omvat de volgende onderdelen:
• een voldoende resultaat voor alle onderdelen van de Lijn TV I
• een voldoende resultaat voor het blok Cariologie en de harde
Tandweefsels
• een voldoende resultaat voor de Lijn TV IIA, met uitzondering van de
endotoets

Literatuur

• AVOORT, G. VAN DER, ENDSTRA, L., ZWET, M. VAN DER, Professionele
gebitsreiniging, Bohn, Stafleu v. Loghum, 2011.
• J. LINDHE, KARRING & LANG: Textbook of Clinical Periodontology and
implantology, Munksgaard, 5e ed., 2008.
• WEIJDEN, F VAN DER, ZWET, M. VAN DER, SLUIJS, L. VAN DER, De stille
kracht van ultrasoon, Bohn Stafleu van Loghum, 2015
• Parodontologie, prof. dr. W. Beertsen, prof. dr. M. Quirynen, prof.
EM. Dr. D. van Steenberghe, prof. dr. U. van der Velden, 2009.
• Syllabus: Parodontale Diagnostiek en Behandelingsplanning, R.A.M.
Huffels, T.S. Ong, dr. M.E. Schoonheim, prof. dr. U. van der Velden,
ACTA 2002.
• Folder: Parodontitis 1 en 2, NVvP, 2014.
• Folder: Mondhygiëne, waarom en hoe?, 1992.
• Folder: Mijn tandvlees krijgt een cijfer, 2014.
• Folder: Uw schone gebit en een frisse prettige uitstraling, Fridus vd
Weijden, 2006.

Algemene informatie

Vakcode T_LPBPARO
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. R.A.M. Huffels
Examinator drs. R.A.M. Huffels
Docenten drs. R.A.M. Huffels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep, Overig, Practicum