Lijn evidence based tandheelkunde in de kliniek, klinische verdieping

2019-2020

Doel vak

I : a(3), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), g(3), h(3), i(3), j(3), l(3)
II : a(4), b(3), c(3), d(3), f(3)
III : a(4), b(3), c(3), e(3),
IV : a(3), c(2), e(3)
V : c(3), d(4), e(3), f(3)
VI : a(4), b(3), e(3), f(3), g(3), h(2), i(3),
VII : 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Inhoud vak

De Lijn EBK, KV MA1 bestaat uit een tweetal onderdelen en dient ter
voorbereiding voor specifieke handelingen binnen de lijn EBK MA1 en de
lijn EBK OWP MA2 en de LAG.

Het vak is opgedeeld in twee delen:
1. Klinische verdieping Endodontologie
2. Klinische verdieping MTI (Medische Tandheelkundige Interactie)

1. Klinische verdieping Endodontologie (KV-endo)
Het onderdeel Klinische verdieping Endodontologie bereidt de student
voor op het zelfstandig kunnen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen
en bestaat uit werkbesprekingen en practica. Het onderdeel wordt
afgesloten met de niet-patiëntgebonden toets wortelkanaalbehandeling.

Na afloop van de KV-endo is de student:
- in staat om een diagnose van endodontische en periapicale afwijkingen
op grond van klinische bevindingen te stellen, een daarop gebaseerd
endodontisch behandelplan te maken, en de risico’s van de behandeling in
te schatten;
- in staat om ontstoken, geïnfecteerd dan wel necrotisch pulpaweefsel te
behandelen;
- in staat om de principes van evidence based tandheelkunde in de
klinische en endodontologische besluitvorming te integreren;
- zich bewust van de grenzen van het eigen kennen en kunnen en kan
hij/zij hierop reflecteren.

2. Klinische verdieping MTI (KV-MTI)
Bij medisch tandheelkundige interactie wonen de studenten de dagelijkse
MTI-patiënten voorbesprekingen bij. Veel aandacht wordt besteed aan het
afnemen van de medische anamnese en aan mogelijke
medisch-tandheelkundige interacties van patiënten die in de EBK door Ma2
en Ma3 studenten worden behandeld.

In de 8 wekelijkse bijeenkomsten zullen de studenten in groepjes
MTI-onderwerpen voorbereiden en presenteren aan hun medestudenten.
Hierbij is er aandacht voor MTI-aspecten, zoals effecten van ziekten en
geneesmiddelen op de mondgezondheid, allergieën voor tandheelkundige
materialen en het voorkómen van (acute) medische problemen tijdens of
door de tandheelkundige behandeling.
In de voorlaatste week van KV-MTI zal er een herhaling zijn van het
reanimatiepracticum met AED en zullen de acute medische situaties
geoefend en getoetst worden met behulp van simulatiepatiënten. De
laatste week is bedoeld voor evaluatie- en beoordelingsgesprekken.

De student zal na afloop van de KV-MTI
- in staat zijn de interacties tussen tandheelkunde en geneeskunde te
herkennen en te interpreteren, om zo een optimaal behandelplan te kunnen
opstellen;
- kennis opdoen van de bijwerkingen van geneesmiddelen teneinde
tandheelkundige problemen te kunnen verklaren;
- kennis en vaardigheden opdoen ten aanzien van het juist
voorschrijven van medicijnen;
- kennis en vaardigheden opdoen met betrekking tot reanimatie en acute
situaties, alsmede gebruik van de medische noodkoffer.

Onderwijsvorm

Werkgroep, Practica, Overige

Toetsvorm

De Lijn EBK, KV Ma1 wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- De student heeft de Klinische verdieping Endodontologie gevolgd en de
niet-patiëntgebonden toets wortelkanaalbehandeling met voldoende
resultaat afgerond;
- De student heeft alle verplichte onderdelen van de Klinische
verdieping MTI gevolgd;
- De student heeft de Lotustoets met voldoende resultaat afgerond;
- De student heeft een voldoende resultaat voor de kennistoets behaald;
- Voor al deze onderdelen geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Literatuur

• BRAND HS, VAN DIERMEN DE, MAKKERS PC. Algemene ziektenleer voor
tandartsen, 3e druk. Bohn Stafleu van van Loghum, Houten 2013.
• NEKOOFAR MH et al., (2006). The fundamental operating principles of
electronic root canal length measurement devices. Int Endod J, 39;
595-609.
• SLUIS, VAN DER et al., (2007). Passive ultrasonic irrigation of the
root canal: a review of the literature. Int Endod J, 40; 415-426.
• THODEN VAN VELZEN, S.K., WESSELINK, P.R. (red.) et al., (2010).
Endodontologie. Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk.
• VERTUCCI (1984). Root canal anatomy of the human permanent teeth.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 58;589-599.
• WHITWORTH J (2005). Methods of filling root canals: principles
and practices. Endod Topics, 12; 2-24.

Overige informatie

Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt gebonden toets
wortelkanaalbehandeling is voorwaarde voor het mogen uitvoeren van
wortelkanaalbehandelingen bij patiënten.

Coordinator EBK-KV, MA1 : Dr A.R. Özok
Coordinator KV MTI-deel: Dr D.E. van Diermen

Algemene informatie

Vakcode T_M1LEBKKV
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. A.R. Ozok
Examinator dr. A.R. Ozok
Docenten drs. Y. Aziz
dr. A.R. Ozok
dr. D.E. van Diermen MD
drs. A.K. Braun
dr. C. Boutsioukis
dr. S.V. van der Waal
A. Baaij MSc
drs. B.M.T. Tulp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege