Lijn evidence based tandheelkunde in de kliniek, klinische verdieping

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(3), c(4), d(4), e(4), f(4), g(3), h(3), i(3), j(4), k(4),
l(4)
II : a(4), b(4), c(3), d(4), e(3), f(3)
III : a(4), b(4), c(4), d(4)
IV : a(3), b(3), c(3), d(3)
V : c(4), d(4), g(4)
VI : a(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), k(4), l(4), m(4), o(3), s(3),
v(3)
VII : 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Het onderwijs binnen de Klinische Verdieping Ma2 Lijn EBK (Lijn EBK,
KVMA2) richt zich op de praktische en theoretische achtergronden van de
restauratieve tandheelkunde in de volle breedte van het woord. Er worden
werkbesprekingen gegeven en preklinische oefeningen uitgevoerd, die
hoofdzakelijk betrekking hebben op de complexere restauratieve
tandheelkunde.

De student
- zal ervaring opdoen met complexere restauratieve behandelingen;
- zal de diagnostiek, de indicatie en de behandelplanning (DIB) bij
patiënten met gemutileerde dentities/esthetische problemen adequaat
weten te interpreteren.

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsvorm

De Lijn EBK, KV MA2 wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- De student heeft een voldoende beoordeling van de preklinische
oefeningen.

Literatuur

Alle voorafgaande leerstof

Overige informatie

Een 100% deelname is verplicht. Afwezigheid (om welke reden dan ook)
dient gecompenseerd te worden in ingeroosterde vakantiepractica.

Algemene informatie

Vakcode T_M2LEBKKV
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. C.J. Kleverlaan
Examinator prof. dr. C.J. Kleverlaan
Docenten prof. dr. C.J. Kleverlaan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep