Voorbereiding wetenschappelijke scholing

2019-2020

Doel vak

II: a(3), b(3), c(3), d(3), e(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Dit blok is een voorbereiding op het blok Wetenschappelijke Verdieping
in het 3e studiejaar van de Masterfase. De student maakt in dit blok een
keuze voor een onderwerp waaraan hij in het 3e jaar wetenschappelijk
onderzoek zal verrichten. Tevens maakt de student een onderzoeksopzet
voor dit onderzoek. Het blok bevat ook werkgroepen waarin zal worden
geoefend met het vertalen van een vraagstelling in een onderzoeksopzet.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Werkgroep

Toetsvorm

Het blok wordt met een voldoende afgesloten wanneer aan de volgende
eisen is voldaan:
- Actieve participatie in de verplichte werkgroepen.
- Een goedgekeurde paper (werkstuk/opdracht), waarin de onderzoekopzet
wordt beschreven.
De eindbeoordeling vindt plaats op het niveau van onvoldoende of
voldoende.

Literatuur

De gebruikte literatuur wordt door de student grotendeels zelf verzameld
en wordt bepaald door het gekozen onderwerp.

Overige informatie

Een voldoende resultaat voor dit blok is een toelatingseis voor de lijn
Wetenschappelijke Verdieping uit Master 3.

Algemene informatie

Vakcode T_M2VWS
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. I.H.A. Aartman
Examinator dr. I.H.A. Aartman
Docenten dr. A.J. van Wijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep