Klinische profielen

2019-2020

Doel vak

De leerdoelen behorende bij dit blok verschillen per profiel; zie de
bijlage “Beschrijving profielen M3-blok Klinische Profielen” voor de
betreffende leerdoelen.

Inhoud vak

In het blok "Klinische profielen" maakt de student verder kennis met een
klinisch deelgebied van de tandheelkunde. Het gekozen profiel bereidt de
student voor op een mogelijke keuze voor een tandheelkundige
differentiatie of specialisatie. De student kan een keuze maken uit de
volgende profielen, die allen een eigen profielcoördinator hebben (zie
hierboven; "Docenten"):

• Profiel "Bijzondere Zorggroepen" (Combi-profiel)
• Profiel "Endodontologie"
• Profiel "Kindertandheelkunde"
• Profiel "Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie AMC"
• Profiel "Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie VUmc"
• Profiel "Orale Implantologie"
• Profiel "Orale Kinesiologie"
• Profiel "Orale Radiologie"
• Profiel "Orthodontie"
• Profiel "Parodontologie"
• Profiel "Restauratieve Tandheelkunde-MTI"
• Profiel "Buitenland"


Voor ieder profiel is een korte beschrijving beschikbaar, waarin
achtereenvolgens aan bod komen: de gegevens van de profielcoördinator,
een korte beschrijving van de inhoud van het profiel, de leerdoelen, de
instroommogelijkheden en -momenten, en de dagen/dagdelen waarop het
profiel wordt aangeboden. In totaal dient de student 192 uren in detail
te verantwoorden, waarvan er maximaal 40 aan zelfstudie mogen worden
besteed. Bovendien maakt de student een verslag van de werkzaamheden
waar zelfreflectie deel van uitmaakt. Hierbij wordt onder andere
aangegeven of de leerdoelen zijn gehaald. Bij aanvang van het blok maakt
de student afspraken met de begeleider en de medebegeleider en legt deze
schriftelijk vast. Aan het einde van het blok wordt de student door
beide begeleiders beoordeeld, waarbij naast de urenverantwoording en het
verslag ook het profiel als geheel wordt beoordeeld. De punten die bij
die beoordeling aan bod komen staan op het beoordelingsformulier. In de
studiehandleiding is na te lezen hoe het eindcijfer tot stand komt.

Onderwijsvorm

De gebruikte werkvormen verschillen per profiel. De meest voorkomende
werkvormen zijn kijkstages en “hands-on”-participatie in de betreffende
klinieken. In een aantal gevallen zult u uw eigen patiënten kunnen
behandelen tijdens klinische practica. Verder biedt een aantal profielen
werkgroepen aan en wordt uw actieve deelname verwacht tijdens de
patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten van de verschillende
betrokken disciplines; zie bijlage I (“Beschrijving profielen M3-blok
Klinische Profielen”) voor meer details betreffende de gebruikte
werkvormen.

Toetsvorm

De volgende onderdelen worden getoetst: het profiel als geheel, de
urenverantwoording en het verslag. Het verslag bevat een zelfreflectie,
waarin de student onder andere wordt gevraagd om aan te geven in
hoeverre en hoe de profiel-specifieke leerdoelen zijn gehaald. Uit die
beschrijving blijkt tevens het individueel behaalde beheersingsniveau.

Literatuur

Per profiel wordt de student profiel-specifieke literatuur aangeboden
die helpt bij het verdiepen van het inzicht van de student. Deze
literatuur zal vooral recente wetenschappelijke publicaties behelzen.

Overige informatie

Alle blokken en lijnen uit Master 1 en 2 moeten zijn doorlopen.

Algemene informatie

Vakcode T_M3KLINPROF
Studiepunten 7 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator A. Rollman
Examinator A. Rollman
Docenten F.J.M. San Giorgi MSc
prof. dr. C.J. Kleverlaan
dr. K.J.M. de Jong
drs. C.J. Warnsinck
drs. T.M.H. de Jong
dr. P. Wetselaar
dr. C.M.C. Volgenant
prof. dr. A. de Jongh
dr. M.D. Lagerweij
drs. F.R. Langhorst
dr. C. Livas

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig