Wetenschappelijke verdieping

2019-2020

Doel vak

II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4)
III : f(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Dit blok is bedoeld om studenten een wetenschappelijk onderzoek te laten
doen in een deel van de tandheelkunde, dan wel een gerelateerd bio-
medisch vakgebied. Door niet alleen over onderzoek te lezen, maar ook
door het zelf uitvoeren ervan wordt een kritische wetenschappelijke
houding bevorderd. Dit is o.a. van belang om nieuwe ontwikkelingen in
het klinisch handelen goed te kunnen beoordelen. Het blok bestaat uit
een onderzoekstage. In deze onderzoekstage doet de student een eigen
(deel) onderzoek of verricht een uitgebreide literatuurstudie. De
resultaten worden beschreven in een scriptie en worden mondeling
gepresenteerd.

Onderwijsvorm

Onderzoeksstage, scriptie

Toetsvorm

Het blok wordt afgesloten met een scriptie (masterthesis). De
beoordeling geschiedt op basis van de wijze van uitvoering van het
project, de stage (40%), de scriptie (40%) en de presentatie (20%). Elk
van deze drie onderdelen dient met een voldoende afgesloten te worden.

Vereiste voorkennis

Ingangseis voor deze lijn is dat het blok Voorbereiding
wetenschappelijke scholing, MA2 met een voldoende afgerond moet zijn.

Literatuur

De gebruikte literatuur wordt door de student grotendeels zelf verzameld
en wordt bepaald door het gekozen project.

Overige informatie

Gedurende het blok maakt de student zoveel mogelijk deel uit van de
afdeling/sectie van waaruit het project wordt begeleid. Aan het eind van
het blok presenteert iedere student de uitkomsten van zijn/haar project
en beschrijft de resultaten van het onderzoek in een scriptie.

Algemene informatie

Vakcode T_M3WETVDIEP
Studiepunten 16 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. I.H.A. Aartman
Examinator dr. I.H.A. Aartman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.