Ziekenhuisstage

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(4), c(4), d(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4)
II : b(4)
VI : c(3), e(4), h(4), j(4), n(3), p(3), s(4).
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Inhoud vak

De ziekenhuisstage richt zich op patiënten met problemen op het gebied
van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. De student leert:
- de patiënt systematisch te onderzoeken
- het probleem te omschrijven
- behandelingsvoorstellen te doen
- (eenvoudige) behandelingen zelf uit te voeren of
- de patiënt voor consult en/of behandeling te verwijzen.

Daarnaast leert de student voorlichting te geven over kaakchirurgische
ingrepen en over de te verwachten nabezwaren en het eindresultaat.
Tevens vormt de student zich een beeld omtrent de samenwerking en
taakverdeling tussen tandarts en kaakchirurg. De stage wordt gedurende 4
weken gevolgd in VUmc (VU medisch centrum) of AMC (Amsterdams medisch
centrum) en vervolgens gedurende 4 weken in OLVG (Oost), SG (Spaarne
gasthuis te Haarlem), LUMC (Leids universitair medisch centrum), Erasmus
mc (medisch centrum) te Rotterdam of UMCU (universitair medisch centrum
Utrecht).

Onderwijsvorm

Ziekenhuisstage

Toetsvorm

De student wordt beoordeeld op de volgende punten:
- verloop van de stage: aanpak van de verschillende werkzaamheden,
gedrag, inzet en opstelling; de omgang met patiënten en staf,
communicatieve vaardigheden e.d.; toepassing van kennis van de
mondziekten en kaakchirurgie, orale pathologie, en algemene ziekteleer;
- een portfolio met tenminste 4 KPF (Korte Praktijk Feedback), 2
OSAT(Objective Structured Assessment of Technical skills) en 1 PICO
presentatie;
- extractie van ten minste 10 gebitselementen;
- 5 korte digitale toetsen;
- eenzelfde portfolio m.b.t. de externe klinieken (4 KPF, 2 OSAT en 1
PICO).

Het verloop van de stage en de casuspresentaties worden door de staf van
beide locaties beoordeeld. Voor elk van de afzonderlijke onderdelen moet
ten minste een 6.0 worden behaald. Aangezien tijdens een stage veel
geleerd wordt, zal de student zich tijdens de interne en vervolgens
externe stage zich meestal verbeteren. Indien er tijdens de interne
stage aandachtspunten zijn welke verbeterd moeten worden, wordt de
beoordeling van de externe stage op deze aandachtspunten met extra
nadruk beoordeeld. Het overall oordeel kan dan alsnog voldoende zijn.
Indien er aandachtspunten zijn zullen deze met de student en de externe
stage plaats gecommuniceerd worden.
Indien het verloop van de stage en/of de casus/ PICO presentaties na 4
en/ of 8 weken als onvoldoende wordt/worden beoordeeld, dan zal een deel
van de stage of de gehele stage opnieuw moeten worden gevolgd of door
middel van een gerichte opdracht/ presentatie. De duur, samenstelling en
locatie hiervan wordt door de coördinator bepaald in overleg met de
interne en/of externe stage begeleiders.

Vereiste voorkennis

U heeft een voldoende voor het blok Mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie en functionele anatomie (Ma1). U hebt zich
voorbereid op de stage MKA door vóóraf de volgende literatuur te
bestuderen: Zie literatuur.

Literatuur

• BAART JA, VAN DER WAAL I, Mondziekten, kaak-en aangezichtschirurgie,
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2009
• BAART JA, BRAND HS, Lokale anesthesie in de tandheelkunde, Bohn
Stafleu Van Loghum, Houten, 2de herziene druk 2013
• Studiehandleidingencoassistenten, inclusief instructies op Canvas

Overige informatie

Studiehandleidingen, docenten en overige informatie is te vinden op
Canvas. Beslist grondig doornemen. Deze informatie wordt als bekend
verondersteld.

Afwijkende intekenprocedure

De intekenprocedure staat op Canvas. Gelieve minstens 6 weken van tevoren de inschrijfprocedure te starten met het aanleveren van de benodigde documenten en het eventueel afleggen van tests aan het desbetreffende secretariaat. Dit geldt ook voor de externe ziekenhuisstage waar apart en voor de start van de interne ziekenhuisstage ingeschreven moet worden.

Algemene informatie

Vakcode T_M3ZKHSTAGE
Studiepunten 11 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. M.D. Lagerweij
Examinator dr. M.D. Lagerweij
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.