Mens en wetenschap

2019-2020

Doel vak

II : b(2), c(2), d(2), e(2), f(2)

Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Het doel van dit blok is het belang van wetenschap voor de samenleving
en voor de tandheelkunde te begrijpen en te kennen. In dit blok maakt de
student kennis met de principes van het bedrijven van wetenschap, leert
hij informatie te verzamelen en deze op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze te gebruiken om daarmee problemen op te lossen dan
wel vragen te kunnen beantwoorden. Een introductie van de principes van
wetenschappelijk redeneren in de tandheelkundige besluitvorming maakt
hiervan onderdeel uit.

Toetsvorm

Onderzoeksverslag, presentatie, peer assessment, opdracht
wetenschapsfilosofie en digitale statistiektoets. Aan de hand van de
resultaten van bovenstaande onderdelen wordt het eindcijfer bepaald,
waarbij voor alle toetsonderdelen minimaal een voldoende moet worden
behaald. De mogelijkheid om in een groep aan het onderzoeksverslag te
werken wordt slechts eenmaal per jaar aangeboden. Het verslag moet
uiterlijk op de laatste dag van het blok worden ingeleverd.

Indien het verslag niet voldoende is:
- Is het maximaal haalbare eindcijfer een zes.

Indien een student een onvoldoende beoordeling behaalt bij de peer
assessment:
- Is het maximaal haalbare eindcijfer een zes.
- Krijgt de student een vervangende opdracht. Deze opdracht zal
wederom bestaan uit het schrijven van een verslag, maar nu aan de hand
van een andere vraagstelling

Literatuur

• PETRIE, A., SABIN, C.(2009). Medical Statistics at a Glance. 3rd
edition. Blackwell Publishers. ISBN: 978-1-4051-8051-1.
• Studiehandleiding blok Mens en Wetenschap & overige
studiematerialen
(zie Canvas).

Overige informatie

Studenten worden in groepjes van vier a vijf studenten ingedeeld om te
werken aan een onderzoeksverslag. Deelname aan de bijeenkomsten van deze
groepjes is verplicht. Deelname aan de werkgroepen gebeurt op basis van
inschrijving en wordt ten zeerste aangeraden, mede omdat ook in de
werkgroepen zaken aangaande het onderzoeksverslag besproken worden.

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 5 weken van 3,5 dagen: 128
studielasturen, 5 ECTS.

Algemene informatie

Vakcode T_MENSWET
Studiepunten 5 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. A.J. van Wijk
Examinator dr. A.J. van Wijk
Docenten dr. A.J. van Wijk
dr. I.H.A. Aartman
dr. A.C.M. Roothaan
P. van der Wouden MSc
F. Baadoudi MSc
dr. D. Duijster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig