Moleculair biologische processen

2019-2020

Doel vak

II:b(3), d(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Dit vak behandeld de moleculair celbiologische, biochemische en
genetische aspecten die
ten grondslag liggen aan de normale en verstoorde ontwikkeling van het
gebit, en steunweefsels die het functioneren van het gebit faciliteren.

Dit blok heeft tot doel de student bewust te maken van het feit dat de
weefsels in het lichaam (inclusief alle weefsels in het orofaciale
gebied) gemaakt worden door levende cellen en continu aan verandering
onderhevig zijn. Een centraal punt is dat de student zich het belang
realiseert van moleculair-biologische processen die uiteindelijk
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en het goed functioneren van die
weefsels. Het blok Moleculair biologische processen is een verdere
uitbouw van het blok Cellen en weefsels. In dit blok ligt de nadruk op
de genetische
aspecten, en de moleculaire processen die de aanleg van de dentitie en
ondersteunende weefsls bepalen en van belang zijn voor het functioneren
van gezonde cellen en weefsels,
in het orofaciale gebied.

Leerdoelen
De student
1. kent de kenmerken van de verschillende monogene overervingspatronen,
en kan deze overervingspatronen vaststellen aan de hand van een
stamboom.
2. kan het risico op een kind met een recessieve erfelijke aandoening
berekenen, zowel voor families waarbinnen deze aandoening reeds is
aangetoond als voor families waarbij dit niet het geval is.
3. kent de rol van variabele expressie van genen bij
overervingspatronen. De student kent de zogenaamde Lyon-hypothese en kan
deze toepassen bij relevante ziektebeelden.
4. kent de achtergronden en kenmerken van multifactoriële overerving
5. kent de bouw van DNA, de verschillende typen RNA en hun functie
6. weet hoe gentranscriptie gereguleerd is, translatie plaatsvind, en
weet een aantal principes
van epigenetische overerving
7. kan duiden welke gevolgen veranderingen in DNA (puntmutaties,
deleties, inserties) kunnen hebben voor ontwikkeling van harde weefsels
in het hoofd-hals gebied
8. kan de verschillende stadia van vorming van collageenvezels
aangeven, van gen niveau tot eiwitketen, de crosslinking tot triple
helix, vorming tot grotere vezels en de gevolgen van mutaties in
collagen genen voor weefselstructuur (bv huid, parodontaal ligament of
bot)
9. kan de verschillende stadia van tandontwikkeling benoemen, de
verschillende weefsels waaruit elementen en het parodontium zijn
opgebouwd, de cellen die deze weefsel vormen, inclusief hun
embryologische oorsprong, en de chemische samenstelling van deze
weefsels
10. kan verschillende stadia van glazuurvorming en dentinevorming duiden
en de moleculaire mechanismen benoemen die ten grondslag liggen
aan ontwikkelingsstoornissen van het gebit

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecollege, practicum (niet verplicht)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en/of open vragen

Vereiste voorkennis

Het blok Cellen en Weefsels dient als basis voor dit blok. Elementen die
daar aan bot zijn gekomen met betrekking tot DNA, celcyclus en
genexpressie zullen verder worden uitgewerkt.

Literatuur

BIJLSMA, E.K et al; Leerboek medische genetica, 7e druk. Elsevier
gezondheidszorg, 2005 ISBN9035227700.
Syllabus Moleculaire Biologie en Biochemie Orale biochemie (via Cancas)

Algemene informatie

Vakcode T_MOLBIOPROC
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. A.D. Bakker
Examinator dr. A.D. Bakker
Docenten dr. A.D. Bakker
dr. H.S. Brand
dr. A.J.M. Ligtenberg
prof. dr. F.J.M. Roeters

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep