Orgaansystemen

2019-2020

Doel vak

Foundation knowledge
VII (1)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok leert de student de algemene principes van de bouw en
functie van gezonde orgaansystemen in het menselijke lichaam. De
onderwerpen zijn de circulatie, ademhaling, stofwisseling,
waterhuishouding, regulatie en integratie, beweging, voortplanting en de
eerste embryonale ontwikkelingsstadia. Voorts wordt er een introductie
op de anatomie van het hoofd-hals gebied gegeven

Toetsvorm

Tentamen: meerkeuzevragen of open vragen
Combinatie tentamen met een gesloten boekdeel en een open boekdeel

Literatuur

• MARIEB, E.N & HOEHN K: "Human Anatomy and Physiology", 8th
edition (2012, ISBN: 978-0321802187) Pearson/Benjamin Cummings Science
Publishing (of meer recente editie).
• PROMETHEUS – Hoofd, hals en neuroanatomie, M. Schünke, E.
Schulte, U Schumacher, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2010.
• Studiehandleiding blok Orgaansystemen "Het gezonde lichaam als
functionerend systeem".
• Syllabi Anatomie, Biochemie en Fysiologie behorend bij dit blok
Orgaansystemen.

Overige informatie

Niet-verplicht onderwijs

Algemene informatie

Vakcode T_ORGAAN
Studiepunten 8 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. G.E.J. Langenbach
Examinator dr. G.E.J. Langenbach
Docenten dr. G.E.J. Langenbach
dr. A.J.M. Ligtenberg
prof. dr. J.H. Ravesloot

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum