Parodontitis I

2019-2020

Doel vak

I : a(3), b(3), d(3), e(3), f(3), h(3), i(3), j(2)
II : a(2), b(3), c(3), d(3), f(3)
IV : d(3)
VI : d(3), e(2), k(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Het onderwijs omvat de biologie en fysiologie van parodontale weefsels,
de pathofysiologie en immunobiologie van parodontale infecties en
ontstekingsreacties, ook bij implantaten, parodontitis, de effecten van
parodontale behandelingen, de profylaxe bij risicopatiënten en de
patiënt met verminderde weerstand, virulentiefactoren van orale
bacteriën en halitosis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege: 9 contacturen (college-uren) in blok van 3 weken (niet
verplicht)
Werkgroep: 16 contacturen (college-uren) in blok van 3 weken (niet
verplicht - op inschrijving)

Toetsvorm

Aan het einde van het blok vindt het bloktentamen plaats. Dit tentamen
bestaat uit open vragen en/of meerkeuze vragen.

Literatuur

• AVOORT, VAN DER, G, Endstra, L. en Van der Zwet, M. Professionele
gebitsreiniging, Bohn Stafleu Van Loghum, 2011.
• BEERTSEN, W. et al. Parodontologie, Bohn, Stafleu, Van Loghum
2009.
• HUFFELS, R.A.M. et al. Studiehandleiding: "Parodontale
diagnostiek en behandelplanning", 2002.
• LINDHE, J. et al. Clinical Periodontology and Implant Dentistry,
6th edition, Blackwell Munksgaard, 2015.
• LOE H, THEILADE E, JENSEN SB. Experimental Gingivitis in man. J
Periodontol. 1965 May Jun;36:177-87.
• VELDEN, U. VAN DER The Dutch periodontal screening index
validation and its application in The Netherlands. J Clin Periodontol
2009; 36: 1018–1024.
• WEIJDEN, F.A. VAN DER, ZWET, M. VAN DER, SLUIJS, L. VAN DER., De
stille kracht van Ultrasoon, 2015.

Overige informatie

Voortgangseis: Een voldoende voor het blok Parodontitis I is
toelatingsvoorwaarde voor de Lijn Preventie en behandeling van het 3e
cursusjaar. Niet-verplicht onderwijs.

Algemene informatie

Vakcode T_PAROI
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. B.G. Loos MSc
Examinator prof. dr. B.G. Loos MSc
Docenten dr. D.E. Slot
prof. dr. B.G. Loos MSc
dr. M.M. Danser
dr. ir. T.J. de Vries
dr. W.J. Teeuw

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep