Parodontitis II

2019-2020

Doel vak

I : a(3), b(3), d(3), e(3), f(3), i(3), j(2)
II : a(2), b(3), c(3), d(3), f(3)
IV : d(3)
VI : d(3), e(3), k(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Het onderwijs omvat de biologie, microbiologie, biochemie en fysiologie
van parodontale weefsels, de pathofysiologie van parodontale en peri-
implantaire ontstekingen, de effecten van parodontale behandelingen,
gastheer-pathogeen interactie, de ecologie van de mond,
virulentiefactoren van orale bacteriën, microbiële diagnostiek,
antimicrobiële middelen, aangeboren afweer in speeksel, speeksel en
ziektebeelden, halitose.

Toetsvorm

Aan het einde van het blok vindt het bloktentamen plaats. Dit tentamen
bestaat uit meerkeuzevragen en/of open vragen.

Literatuur

• BEERTSEN W., QUIRYNEN M., VAN STEENBERGEN D. VAN DER VELDEN U.
"Parodontologie" eerste editie, Bohn Stafleu van Loghum, 2009.
• VEERMAN E.C.I., VISSINK A., "Speeksel en Speekselklieren - Betekenis
voor de mondgezondheid", derde, geheel herziende editie, Bohn, Stafleu
van Loghum, 2014.
• SAMARANAYAKE L. "Essential Microbiology for Dentistry" fourth
edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

Overige informatie

•Niet-verplicht onderwijs

Algemene informatie

Vakcode T_PAROII
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. M.L. Laine
Examinator prof. dr. M.L. Laine
Docenten prof. dr. M.L. Laine
dr. M.M. Danser
prof. dr. B.G. Loos MSc
dr. J.J. de Soet
prof. dr. E. Zaura
prof. dr. W. Crielaard
dr. F.J. Bikker
dr. ir. B.W. Brandt
dr. D. Deng

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep