Tandarts en wetenschap

2019-2020

Doel vak

I : j (2)
II : b (3), c(3), d(3), e(3), f(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie de OER.

Inhoud vak

Het hoofdthema van dit blok is evidence based tandheelkunde. Het blok
bouwt voort op het blok Introductie en Mens en Wetenschap. De student
leert op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen op te lossen en
(patiënten)vragen te beantwoorden. De student leert als toekomstig
clinicus om te gaan met
kennis en informatie. Er wordt aandacht besteed aan klinische
besliskunde en de impact hiervan op gebitsgezondheid. Een belangrijk
onderdeel is dat de student inzicht krijgt in zijn (röntgen)diagnostiek
en het effect daarvan op de gebitsgezondheid van de patiënt.
Er zal veel aandacht geschonken worden aan de systematiek van het vinden
van wetenschappelijke antwoorden op klinische vragen. Voor dit alles is
het goed kunnen lezen van wetenschappelijke literatuur en een goed
begrip hebben van uitkomstmaten van onderzoek een must. Ook hiermee zal
geoefend worden.

Trefwoorden van het blok zijn: diagnostische testen, onderzoeksvragen
(PICO-vragen)
uit de domeinen diagnose, etiologie, prognose, therapie en preventie,
onderzoeksdesigns (gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek,
cohortonderzoek, patiënt-contoleonderzoek, cross-sectioneel onderzoek,
systematische literatuuroverzichten en meta-analysen), risk of bias,
directness of
evidence, richtlijnen voor de praktijk, statistiek, analytische
besliskunde, utiliteiten en expertsystemen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, huiswerkopdrachten ter voorbereiding op de
werkgroepen, presentaties en zelfstudie.

Toetsvorm

Presentatie (in groepsverband) van een uitgewerkte PICO-vraag volgens de
principes van evidence based tandheelkunde.
Inleveren van een schriftelijk verslag van de PICO-vraag.
Peer assessment (studenten beoordelen elkaars bijdrage aan het uitwerken
van de PICO-vraag).
Schriftelijk tentamen met open en meerkeuzevragen.

De presentatie, de peer assessment en het schriftelijk tentamen moeten
voldoende zijn om het blok met een voldoende af te ronden.

Het cijfer van de presentatie maakt 30% uit van het blokcijfer en het
tentamen 70%.

Literatuur

Literatuur (artikelen) waarmee in het blok wordt gewerkt, wordt aan het
begin van het blok opgegeven in de Canvascursus.

Doelgroep

Studenten Tandheelkunde

Overige informatie

Het volgen van alle werkgroepen wordt ten zeerste aanbevolen en is voor
een deel ook noodzakelijk voor de groepsopdracht.

Afwijkende intekenprocedure

De student volgt de werkgroepen volgens het rooster in de eigen groep zoals ingedeeld door het Planningsbureau. Aparte inschrijving is niet nodig.

Toelichting Canvas

Voor alle werkgroepen dienen huiswerkopdrachten vooraf te worden
gemaakt. Deze zijn te vinden in de Canvascurus.

Aanbevolen voorkennis

Blok Introductie
Blok Mens en Wetenschap

Algemene informatie

Vakcode T_TANDWET
Studiepunten 5 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. I.H.A. Aartman
Examinator dr. I.H.A. Aartman
Docenten P. van der Wouden MSc
dr. A.J. van Wijk
mr. drs. M. Bozia
dr. R.C. Hoogeveen MSc
dr. I.H.A. Aartman
dr. W.E.R. Berkhout
prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden
dr. J.H.G. Poorterman
dr. D. Duijster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig