Lijn tandheelkundige vaardigheden I, hygiene infectie preventie

2019-2020

Doel vak

IV : b (1)
V : d(1), h(1)
VII : (3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

De student dient na het volgen van dit onderdeel van de Lijn TV I de
richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie voor de tandheelkunde te
kennen en de achterliggende theorie te begrijpen. Het gaat er hier om
het onderscheid tussen regelgeving, goed gedrag en wetenschappelijke
basis betreffende Hygiëne en Infectie Preventie te kunnen maken. De lijn
bestaat uit een inleidend college en werkgroepen. De lijn wordt
afgesloten met een presentatie en een digitale toets.Bij de presentatie
zal voornamelijk de volgende vragen beantwoord worden:
• wat zijn de risico’s van tandheelkundige behandelingen voor patiënt en
behandelaar?
• waarom zijn er bepaalde regels binnen de hygiëne en infectie
preventie?
• waarop zijn de regels gebaseerd, welk bewijs is er dat de regels
noodzakelijk zijn?
• wat wordt bereikt door het toepassen van de regels?

Onderwijsvorm

Hoorcollege en Werkgroep

Toetsvorm

Presentatie
a: er wordt een verslag geschreven.
b: er wordt een mondelinge presentatie gegeven van de
onderzoeksresultaten ondersteund door een PowerPoint presentatie.
c: studenten beoordelen elkaars bijdrage aan het schrijven van het
onderzoeksverslag en van de presentatie (peer assessment).

Een groep van 5 studenten werkt schriftelijk een hygiëne opdracht uit in
een onderzoeksverslag en presenteert dit verslag aan docenten en
medestudenten. De leden van de groep beoordelen elkaars inzet in de
totstandkoming van het verslag en van de presentatie door middel van een
peer assessment.

Digitale toets
Bovendien dient de student een digitale toets af te leggen over de
hygiëne en infectie preventie op ACTA. Deze toets is specifiek voor Ba I
studenten tandheelkunde.

Literatuur

• Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken
• Zorgnet

Overige informatie

Een voldoende voor de Lijn TV I, HIP is (samen met de Lijn Introductie
kliniek) een voorwaarde om toegelaten te worden tot (onderwijs in) de
kliniek. Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit
blok.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIHIP
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum