Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, kroontoets I

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

De student leert hoe hij een element moet beslijpen voor een totale
kroon. Daarnaast leert de student hoe hij een beslepen gebitselement van
een tijdelijke kroon kan voorzien.

Toetsvorm

Praktische toets: preparatie voor solitaire kroon.
De student is voor de lijn geslaagd indien:
a) de verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) op het einde
van de lijnperiode door de staf zijn afgetekend (oranje kaart) én
(b) de kroontoetsen met goed gevolg zijn afgelegd.
c) én het portfolio voldoet aan de gestelde eisen

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

De student is verplicht ten minste 85% van de practica bij te wonen en
zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIBKRNI
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. Muris
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig, Practicum