Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, kroontoets II

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

De student leert hoe hij een aangetaste (pre)molaar moet prepareren voor
een keramische partiële restauratie op Simodont.

Onderwijsvorm

Preklinische practica en werkcolleges

Toetsvorm

Verplichte oefening: preparatie voor keramische partiële restauratie op
Simodont die met een voldoende moet zijn afgerond.
De student is voor de lijn geslaagd indien:
a) de verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) op het einde
van de lijnperiode door de staf zijn afgetekend (oranje kaart) én
b) de kroontoets met goed gevolg is afgelegd.

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

De student is verplicht ten minste 85% van de practica bij te wonen en
zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIBKRNII
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. Muris
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig, Practicum