Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, werkbesprek. en verpl.werkst.

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1

Inhoud vak

De student leert hoe hij een gebitselement moet beslijpen en
voorbereiden voor een partiële of volledige indirecte restauratie.
Daarbij leert hij om te beslissen wanneer een knobbel moet worden
overkapt of behouden en waar op te bouwen met composiet, alles
afhankelijk van de mate van aantasting van het element. Daarnaast leert
de student hoe hij een beslepen gebitselement van een tijdelijke
restauratie kan voorzien, het element kan reproduceren door middel van
afdrukken en een intra-orale scan. Ook leert de student hoe hij een
indirecte restauratie onder droge omstandigheden adhesief kan
cementeren. Bij het practicum wordt gebruik gemaakt van
fantoomelementen, van virtuele modellen in de Simodont en van
intra-orale scanner voor een goede hand-oog coördinatie en een gedegen
begrip van de preparatievorm. De bij de lijn behorende theoretische
leerstof en de aan deze onderwerpen gerelateerde materiaalkunde is
ondergebracht in het blok “Functieherstel met kronen”. (Zie aldaar.)
Deels omdat de lijn enkele weken eerder start dan het blok en deels om
de studenten voor de diverse practicumonderwerpen te briefen, zijn er
een aantal verplichte werkbesprekingen in de lijn opgenomen. De
werkbesprekingen vinden plaats in practicumtijd.

Toetsvorm

Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht, de verplichte werkstukken
moeten worden ingeleverd. De student is voor de lijn geslaagd indien de
verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) op het einde van
de lijnperiode door de staf zijn afgetekend (groen kaart) én het
portfolio naar behoren is ingeleverd.

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

De student is verplicht ten minste 85% van de practica bij te wonen en
zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Deelname aan de lijn Tandheelkundige Vaardigheden III (Ba-3) is slechts
mogelijk als de lijn Tandheelkundige Vaardigheden IIB is gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIBWERKB
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. Muris
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Practicum