Lijn tandheelkundige vaardigheden III, brugpreparaties

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3), m(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In de lijn wordt het beslijpen van fantoomelementen voor een driedelige
keramische brug en het vervaardigen van een tijdelijke brug geoefend en
getoetst. Daarnaast wordt het beslijpen van bruggen onder verschillende
uitgangssituaties op Simodont geoefend en leert de student om een
keramische partiële restauratie digitaal te ontwerpen. Ten slotte worden
ook de indicatie van bruggen en het kleur bepalen geoefend. Al deze
genoemde oefeningen zullen worden getoetst in roulerende stations
tijdens een preklinische OSCE.
De bij de lijn behorende theoretische leerstof is ondergebracht in het
blok “Functieherstel met bruggen”. (Zie aldaar.) Om de studenten voor de
prac¬ticumonderwerpen te briefen, zijn er verplichte werkbesprekingen en
table clinics in de lijn opgenomen.

Toetsvorm

De student is voor de lijn geslaagd indien:
a) de verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) op het einde
van de lijnperiode door de staf op de groene verrichtingenkaart zijn
afgetekend;
b) de twee toetsen met goed gevolg zijn afgelegd;
c) én het portfolio voldoet aan de gestelde eisen.

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

Bij de practica is de student verplicht ten minste 90% bij te wonen en
zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Deelname aan de lijn Tandheelkundige Vaardigheden III is slechts
mogelijk als de lijn
Tandheelkundige Vaardigheden IIB is gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIIBRUG
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. G.E.J. Langenbach
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig