Lijn tandheelkundige vaardigheden III, noodkroon met stiftverankering

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3), m(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Tijdens deze lijn wordt naast het prepareren van een brug en een
tijdelijke restauratie ook nog de volgende zaken aangeleerd:
Het maken van een conventionele afdruk,
Het maken van een digitale afdruk,
Het plaatsen van een noodkroon in het front,
Het herstellen van de anatomische contour,
Het cementeren van een indirecte restauratie.

Toetsvorm

De toets OSCE indirecte restauraties maakt deel uit van de Lijn TV III.
De student is voor de lijn geslaagd indien:
a) de verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) op het
einde van de lijnperiode door de staf zijn afgetekend (blauwe kaart);
b) de twee toetsen van de lijn met goed gevolg heeft afgelegd.
c) én het portfolio naar behoren is ingeleverd

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

Bij de practica is de student verplicht ten minste 90% bij te wonen en
zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Deelname aan de lijn Tandheelkundige Vaardigheden III is slechts
mogelijk als de lijn Tandheelkundige Vaardigheden IIB is gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIISTIFT
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. G.E.J. Langenbach
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig