Lijn tandheelkundige vaardigheden III, werkbesprekingen verplichte werkstukken

2019-2020

Doel vak

V : h(4)
VI : g(3), l(3), m(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In de lijn wordt het beslijpen van fantoomelementen voor een driedelige
keramische brug en het vervaardigen van een tijdelijke brug geoefend en
getoetst. Daarnaast wordt het beslijpen van bruggen onder verschillende
uitgangssituaties op Simodont geoefend en leert de student om een
keramische partiële restauratie digitaal te ontwerpen. Ten slotte worden
ook de indicatie van bruggen en het kleur bepalen geoefend. Al deze
genoemde oefeningen zullen worden getoetst in roulerende stations
tijdens een preklinische OSCE.
De bij de lijn behorende theoretische leerstof is ondergebracht in het
blok “Functieherstel met bruggen”. (Zie aldaar.) Om de studenten voor de
prac¬ticumonderwerpen te briefen, zijn er verplichte werkbesprekingen en
table clinics in de lijn opgenomen.

Toetsvorm

De Lijn TV III kent twee praktische toetsen:
1. - brugpreparaties en
2. - OSCE waarin de verschillende aspecten van de brug gedurende kortse
sessies worden getoets

De student is voor de lijn geslaagd indien:
a) de verplichte onderdelen (werkstukken, werkbesprekingen) aan het
einde van de lijnperiode door de staf zijn afgetekend (blauwe kaart);
b) de bovengenoemde toetsen met goed gevolg zijn afgelegd.
c) én het portfolio naar behoren is ingeleverd.

Literatuur

Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Overige informatie

Werkbesprekingen en table clinics zijn verplicht. Bij de practica is
de student verplicht ten minste 90% bij te wonen en zich op deze
bijeenkomsten terdege voor te bereiden.

Deelname aan de lijn Tandheelkundige Vaardigheden III is slechts
mogelijk als de lijn
Tandheelkundige Vaardigheden IIB is gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIIWERKB
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. G.E.J. Langenbach
Examinator prof. dr. D. Wismeyer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Practicum