Lijn tandheelkundige vaardigheden I, klinische vaardigheden

2019-2020

Doel vak

I : a(1), b(1), d(1), f(1)
III : f(1)
IV : d(1)
V : d(1), h(1), i(1)
VI : d(2)
VII : 3
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.2.

Inhoud vak

De lijn TV I, klinische vaardigheden omvat de volgende onderdelen:
• Gebitsreiniging op Fantoom
• Klinische Vaardigheden II, gebitsreiniging bij medestudent
Klinische Vaardigheden I, Communicatie in een klinische setting

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Werkgroep en Practicum

Toetsvorm

Toets Gebitsreiniging op Fantoom: Preklinische Vaardigheidstoets op
fantoom
Klinische Vaardigheden 2: Vaardigheidstoets in een klinische setting

Literatuur

• AVOORT, P.G.G.L. VAN DER, et al. "Professionele Gebitsreiniging",
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, laatste versie.
• Syllabus: Gespreksvoering Tandheelkundige Vaardigheden I.
• Syllabus: Parodontale diagnostiek en Behandelingsplanning, P.G.G.L.
van der Avoort, R.A.M. Huffels en U. van der Velde.
• Syllabus: Lijnthemaboek De Nieuwe Patiënt.
• Brochure: "Mondverzorging: een bewuste keuze", Nederlandse Vereniging
Voor Parodontologie.

Overige informatie

Een voldoende voor zowel de Lijn Introductie kliniek als de lijn TV I,
HIP is een voorwaarde om toegelaten te worden tot onderwijs in de
kliniek. Dit maakt het een toegangseis voor het oefentraject van en de
toets Klinische Vaardigheden 2.

Een voldoende voor de toets gebitsreiniging op fantoom is een
toelatingsvoorwaarde voor het oefentraject van de toets klinische
vaardigheden 2.

Een voldoende resultaat voor de Lijn TV I, klinische vaardigheden is als
kwalitatieve eis verbonden aan het bindend studieadvies (zie OER
Bachelor, deel B, artikel 7.2) en is tevens toelatingsvoorwaarde voor de
Lijn Tandheelkundige preventie (Ba 2).

De gehele Lijn TV I maakt deel uit van het dossier boorlicentie. De
boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en behandeling
(Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie OER
Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Toelating tot de Toets Gebitsreiniging op Fantoom:
- 90% aanwezigheidsverplichting bij practica DNP 1 t/m 8.

Toelating tot de Klinische Vaardigheidstoets 2:
- Een voldoende voor de Toets Gebitsreiniging op Fantoom.
- Alle voorbereidende (Canvas) opdrachten zijn uitgevoerd.
- Alle voorbereidende practica zijn gevolgd.
- De lijn TV I, HIP is behaald

Algemene informatie

Vakcode T_TVIKV
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum