Lijn tandheelkundige vaardigheden I, preparatietoetsen

2019-2020

Doel vak

V : h(1), i(1)
VI : g(1)
VII : 3
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.2.

Inhoud vak

De student leert zelfstandig motorische vaardigheden aan op de Simodont.

Onderwijsvorm

Practicum

Toetsvorm

Preklinische motorische vaardigheidstoets op de Simodont.

Literatuur

• PENNING C., AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C. VAN.
Cariëslaesies: diagnose en behandeling. ACTA, laatste editie.
• Syllabus: Practicumwerkboek lijn TVI, thema :Prepareren/ Restaureren.
• Informatiebulletin cariologie.

Overige informatie

De gehele Lijn TV I maakt deel uit van het dossier boorlicentie. De
boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en behandeling
(Ba3).(Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie OER
Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Algemene informatie

Vakcode T_TVIPREPTST
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. M.C. Kersten
drs. H. Bussink MSc
drs. M.J. ter Wal
drs. M.L. Ouwehand
drs. J. de Goede
S. Mosa
drs. A. Ruijgrok
drs. A.R. Hooykaas
drs. D.R. Bakker
drs. J.M. van Egmond

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum