Vorm en functie

2019-2020

Doel vak

I : d(3), i(3),
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok worden de bouw en functie van het kauwstelsel bestudeerd.
Patiënten in een
tandheelkundige praktijk ervaren soms problemen met het uitvoeren van de
normale bewegingsfuncties van het kauwstelsel als gevolg van
bijvoorbeeld pijnlijke kauwspieren. Vandaar dat goed inzicht in de
normale bewegingsfuncties van het kauwstelsel op basis van de anatomie
van groot belang is voor de tandarts. Daarnaast is voor een goed begrip
van de occlusie en articulatie van een individu een ruimtelijk inzicht
in de bewegingsmogelijkheden van de onderkaak essentieel. Met een goede
kennis van de occlusie en de articulatie kan bijvoorbeeld worden
voorkomen dat een tandheelkundige behandeling aanleiding geeft tot breuk
van een restauratie en/of een gebitselement.

Onderwijsvorm

Het blok bestaat uit hoorcolleges en een werkgroep Functionele Anatomie.
Het is aanbevolen om de hoorcolleges bij te wonen.

Toetsvorm

Bloktentamen met open en/of meerkeuzevragen

Literatuur

• Syllabus: Functionele Anatomie van het kauwstelsel, Eijden, TMGJ van,
Langenbach, GEJ. ACTA, 2008.
• MARIEB, E.N., “Human Anatomy & Physiology”, 5e - 8e druk. Pearson
Benjamin Cummings 2010.
• COO-programma’s: § Functionele Anatomie van het kauwstelsel §
Kauwspieren en kaakgewricht § Zenuwvoorziening van Hoofd-hals.
• Schűnke M, Schulte E, Schumacher U. Anatomische Atlas Prometheus, deel
hoofd, hals en neuroanatomie, 2e uitgebreide en herziene druk. Houten:
Bohn Stafleu Van Loghum 2010. ISBN 978-90-313-8461-7.
• Naeije M, Lobbezoo F, Visscher CM. Orale kinesiologie:
temporomandibulaire disfuncties, bruxisme, gebitsattritie en slaapapneu.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2015. ISBN 978-90-3680-432-5.

Overige informatie

Niet-verplicht onderwijs

Algemene informatie

Vakcode T_VORMFUNC
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. M. Koutris
Examinator dr. M. Koutris
Docenten dr. J.A.M. Korfage
dr. ir. J.H. Koolstra
dr. P. Wetselaar
dr. M. Koutris

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep